Siisti Riksu Ympäristö

Lääkejätteet oikeaan osoitteeseen

Kotien ja mökkien lääkekaapit sekä autojen ym. ensiapupakkaukset on hyvä tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Tällöin huomaa helposti valikoiman puutteen, ja samalla vanhentuneet, pilaantuneet tai käyttämättä jääneet lääkkeet tulee siivottua pois.

Lääkejätteen vastaanottopaikat

Lääkkeet ovat vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteitä), eikä niitä saa missään nimessä laittaa talousjätteen sekaan tai viemäriin.

Kotitaloudet voivat toimittaa lääkkeet maksutta useimpiin apteekeihin, kaupungin varikonvaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen V.O. Mäkisenkadulle, kiertäviin vaarallisten jätteiden keräyksiin tai Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle.

Kiertokapula kerää lääkejätteet vastaanottopaikoista ja toimittaa turvalliseen loppukäsittelyyn Ekokemille. Lääkejätteet poltetaan muun vaarallisen jätteen tavoin sekajätettä korkeammassa lämpötilassa, jossa niiden sisältämät terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet tuhoutuvat.

Palautusohjeet ja lajittelu

Jatkokäsittelyn onnistumiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi lääkejätteet on lajiteltava seuraavasti:

  • Läpipainopakkauksissa olevat pillerit alkuperäispakkauksissa ilman pahvikäärettä
  • Irralliset pillerit ja muut kiinteät lääkejätteet läpinäkyvässä pussissa
  • Voiteet ja nestemäiset lääkkeet alkuperäispakkauksissa
  • Jodipitoiset lääkkeet (Jodix, Betadine, Iodosorb) erillään muusta lääkejätteestä, omissa pakkauksissaan
  • Elohopeakuumemittarit erillään (särkynyt mittari tiiviissä purkissa tai pullossa, helmeilevä elohopea on tärkeää saada talteen!)
  • Ruiskut ja neulat erillään esim. suljetussa muovipullossa
  • Pakkauksista tulee tietoturvasyistä poistaa potilastietoja koskevat osat ennen palautusta.

Esim. diabeetikot voivat kerätä käytetyt neulat muoviseen mehukanisteriin, sulkea sen tiiviisti korkilla ja laittaa sekajätteen joukkoon. Elohopeattomat Geratherm-mittarit voi hävittää sekajätteen mukana. Digitaaliset kuumemittarit ovat sähkö- ja elektroniikkaromua, joten niitä ei toimiteta apteekkiin vaan vaarallisten jätteiden keräykseen. Pakkaukset, kuten lasipurkit ja pahvikuoret voidaan lajitella lasin- ja pahvinkeräykseen.

Eläinten vanhentuneet tai tarpeettomat lääkkeet käsitellään aivan samalla tavoin kuin ihmisten lääkkeet. Sen sijaan luontaistuotteet sekä apteekista ostetut elintarvikkeet, ravintovalmisteet ja vitamiinit eivät ole lääkejätettä, vaan ne voidaan hävittää normaalisti sekajätteen mukana.

Älä laske lääkkeitä luontoon

Lääkkeiden asianmukainen hävittäminen onnistuu suomalaisilta keskimäärin hyvin. Kaksi kolmasosaa suomalaisista vie lääkejätteet apteekeihin. Kuitenkin joka viidenneltä vanhentuneet lääkkeet päätyvät roskikseen tai viemäriin.

Jo pienikin määrä väärin hävitettyä lääkejätettä voi aiheuttaa vakavia haittoja. Roskalaatikoista lääkkeet voivat päätyä vääriin käsiin tai aiheuttaa terveydellistä haittaa ihmisille, eläimille ja luonnolle. Viemäriin kaadetut lääkkeet ovat haitaksi vesistöille ja jäteveden puhdistukselle. Esimerkkinä ehkäisylääkkeiden hormonien kulkeutuminen vesistöihin tai antibiootit, jotka jo pieninä määrinä vaikuttavat vedenpuhdistusprosesseihin. Rikkinäiset elohopeakuumemittarit ovat myös vaaraksi luonnolle – pienetkin elohopeamäärät ekosysteemissä aiheuttavat vakavan haitan ravintoketjun kaikissa portaissa.

29.2.2012

Lähde: Kiertokapula Oy


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.