Kuulutus

Kuulutus ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista koskevasta päätöksestä, Mattilan lämpökeskus (kuulutus on nähtävillä 18.3.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki
Ympla/1945/2018
Ympäristönsuojelun palvelualue

Vs. ympäristöjohtaja on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen Kaukolämpö Oy:n Mattilan lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten muuttamista. Päätöksellä muutetaan ympäristöluvan savukaasupäästöjen tarkkailumääräyksiä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 14.2.2019.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä valitusajan Riihimäen kaupungin Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, sekä kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä.

Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla sekä Riihimäen kaupungin internetsivuilla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 18.3.2019. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p. 019 758 4163.

Päätös 12.2.2019 Mattila lk

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.