Kuulutus

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, Kinturinkuja 1 (kuulutus on nähtävillä 30.1. – 9.3.2020)

Ympäristölupapäätös / Riihimäen kaupunki, kaupunkitekniikka

Ympäristöjohtaja on 29.1.2020 tehnyt päätöksen 3/2020 Riihimäen kaupunkitekniikan Kinturinmäen maankaatopaikka- ja jätteenkäsittelytoiminnan olennaista muuttamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta kiinteistöllä 694-403-5-36 osoitteessa Kinturinkuja 1, Riihimäki.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 30.1.–9.3.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 6.2.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 9.3.2020.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusuunnittelija Jenni Lehtonen, jenni.lehtonen@riihimaki.fi tai p.040 330 4161.

Riihimäellä 30.1.2020

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristöjohtajan päätös 29.1.2020 3_2020 Kinturi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.