Kuulutus

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, H.G. Paloheimo Oy (kuulutus on nähtävillä 29.1.-6.3.2020)

Ympäristöjohtaja on 28.1.2020 myöntänyt päätöksellään 2/2020 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan H.G. Paloheimo Oy:lle paikalla louhitun kiviaineksen murskaustoiminnalle kiinteistöllä 694-25-2515-2 (osoite Meijerintie 17) ja siihen liittyville tukitoiminnoille kiinteistöllä 694-25-2511-8 (osoite Meijerintie 10). Samalla myönnettiin lupa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.1.–6.3.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.2.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 6.3.2020.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163

Riihimäellä 29.1.2020

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

H.G.Paloheimo 28.1.2020


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.