Kuulutus

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, NRC Group Finland Oy (kuulutus on nähtävillä 16.12.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki
Ympäristönsuojelun vastuualue

Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen asema-aukiolla ja asematunnelissa tehtäviä töitä. Päätöksen mukaan töitä tehdään 14.11.2019-15.1.2020 välisenä aikana.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 14.11.2019.

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 14.11.-16.12.2019 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki.

Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla sekä Riihimäen kaupungin internetsivuilla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 16.12.2019. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p. 019 758 4163.

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

Päätös NRC Group Finland Oy

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.