Kuulutus

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä koskien Huhtimon kaava-alueella tehtävää louhinta- ja murskaustyötä (kuulutus on nähtävillä 4.3.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki
Ympla/652/2018
Ympäristönsuojelun palvelualue

Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen melupäätöksen, joka koskee Työyhteenliittymä TYL Huhtimon ilmoitusta Huhtimon kaava-alueella tehtävästä louhinta- ja murskaustyöstä.

Louhintaa tehdään 1.2 – 30.4.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-18 ja räjäytystöitä klo 8-18. Louheen murskausta tehdään 1.2. – 30.4.2019 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-20. Louhintaa, räjäytyksiä tai murskausta ei kuitenkaan saa tehdä arkipyhinä.

Samaan kohteeseen on aiemmin ympäristötarkastajan päätöksellä käsitelty kolme meluilmoitusta. Tällä päätöksellä samaa toimintaa jatketaan sekä murskauksen että louhinnan osalta noin kolmella kuukaudella. Murskauksen yhteenlaskettujen päivien lukumäärä kohteessa pysyy kuitenkin ennallaan. Louheen murskausta tehdään 4.6.2018 ja 30.4.2019 välisenä aikana enintään 40 päivän ajan.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 31.1.2019.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä valitusajan Riihimäen kaupungin Tietotuvassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, sekä kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä.

Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla sekä Riihimäen kaupungin internetsivuilla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 4.3.2019. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p. 019 758 4163.

Riihimäen kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontajaosto

Päätös TYL Huhtimo 30.1.2019

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.