Kuulutus

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, henkilöratapihalla tehtäviä ratatöitä (kuulutus on nähtävillä 7.10.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki
Ympäristönsuojelun vastuualue

Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen henkilöratapihalla tehtäviä ratatöitä. Päätöksen mukaan töitä tehdään 6.9.-31.10.2019 välisenä aikana.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 6.9.2019.

Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 6.9.-7.10.2019 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki.

Tämä kuulutus pidetään 30 päivän ajan nähtävänä Riihimäen kaupungin ilmoitustaululla sekä Riihimäen kaupungin internetsivuilla.

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusoikeus on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä yleistä etua valvovilla viranomaisilla. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 7.10.2019. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p. 019 758 4163

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

Päätös Asema-aukio 4.9.2019


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.