Kuulutus

Päätös Hausjärven teollisuusjätekeskuksen vesienkäsittelyä koskeva koetoiminta (päätös nähtävillä 19.8.2019 saakka)

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.7.2019 antamallaan päätöksellä nro 289/2019 hyväksynyt koetoimintaa koskevan ilmoituksen.

Ilmoituksen tekijä
Fortum Waste Solutions Oy

Asia
Hausjärven teollisuusjätekeskuksen vesienkäsittelyä koskeva koetoiminta,
Hausjärvi

Sijainti
Hausjärven teollisuusjätekeskuksessa Kuulojankadulla Hausjärvellä.
Kiinteistöt: 86-408-6-14, 86-408-6-15, 86-408-6-35, 86-408-6-40,
86-408-6-18, 86-408-6-31, 86-408-6-32, 86-408-6-39, 86-408-6-45,
86-406-4-26. Koetoiminta sijoittuu teollisuusjätekeskuksen kiinteistölle
86-408-6-45.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 19.7. – 19.8.2019 Riihimäen kaupungin
matkakeskuksen toimistorakennuksessa (Eteläinen Asemakatu
2) ja Hausjärven kunnanvirastossa (Keskustie 2-4).

Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika päättyy 19.8.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL
204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto
myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Eeva Jokikokko puh. 0295 016 652
(alk. 12.8.2019)
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Heinolainen puh. 0295 016 397
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Kuulutuksen lomakkeet

289-2019_allekirj

PAA KUU LÄH RIIHIMÄKI

PAA KUU LÄH HAUSJÄRVI

Päätöskuulutus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.