Asemakaavahankkeet - vanhat Kaavoitus Tekniset palvelut

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 20.11.2018.

Se mahdollistaa monipuolisemman kierrätystoiminnan (mm. muovijäte) sekä kevytrakenteisten varastohallien rakentamisen Fortum Waste Solutions Oy:n laitosalueella. Kaava-alue rajautuu luoteessa rata-alueeseen ja idässä sekä etelässä Talteentiehen.

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma selostuksen liitteenä

 

Luonnosvaihe

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy asemakaavamuutos oli nähtävillä 19.3. – 6.4.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Kaavaluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavakartta määräyksineen
Liite 3: Hulevesiselvitys- ja suunnitelma
Liite 4: Tontinkäyttösuunnitelma
Liite 5: Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 6: Seurantalomake (täydennetään ehdotusvaiheessa)

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittelytilaisuuden (26.3.2018) muistio

 

Ehdotusvaihe

Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 18.6.–14.8.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3.krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Kaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.

Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavan muutos, kartta- ja määräykset
Liite 3: Hulevesiselvitys- ja suunnitelma
Liite 4: Tontinkäyttösuunnitelma
Liite 5: Kaupunkikuvallinen selvitys
Liite 6: Luonnosvaiheen palaute
Liite 7: Seurantalomake

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto (KV 1.10.2018 § 87) on hyväksynyt  Kuuloja, Fortum Waste Solutions Oy:n asemakaavan muutoksen ja se sai lainvoiman 20.11.2018.

Kaupunginvaltuuston (KV 1.10.2018 § 87) kokouspöytäkirja liitteineen

Asemakaavan muutos, lainvoimainen kaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus


Nykytilanne Fortum Waste Solutions Oy:n alueella Talteentieltä kuvattuna. (Kaupunkikuvallinen selvitys, Ramboll Finland Oy, 8.3.2018)


Uusien hallien sijoittuminen Fortum Waste Solutions Oy:n alueella. (Kaupunkikuvallinen selvitys, Ramboll Finland Oy, 8.3.2018)

 

Lisätietoja:

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3

Kommentit on suljettu.