Kuntaliitoksen tavoitteet

Kuntaliitosneuvotteluissa lähtökohtana on ollut kolmen kunnan tasa-arvo ja uuden kaupungin tasapuolinen, alueellinen kehittäminen.

Tavoitteena on että

  • uusi kaupunki on elinvoimainen ja kasvava kaupunki, jossa on hyvä asua, elää, yrittää, opiskella, viettää vapaa-aikaa ja vierailla
  • uusi kaupunki mahdollistaa monimuotoisen asumisen – uudessa kaupungissa voi asua kaupunkikeskuksessa palveluiden äärellä tai maaseudun rauhassa, järven rannalla kaukana hälystä
  • uutta kaupunkia kehitetään alueellisesti tasapuolisesti, kaupunkikeskuksen, taajamien ja kylien omista vahvuuksista lähtien
  • uuden kaupungin palvelurakenteen lähtökohtana on palveluiden hyvä saavutettavuus
  • nykyinen lähipalveluverkko säilytetään eikä kuntaliitoksen myötä ole tarkoitus lakkauttaa palveluita, esimerkiksi kouluverkko säilytetään syksyn 2015 mukaisena
  • kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet turvataan takaamalla kaikkien yhdistyvien kuntien edustus uuden kaupungin hallitukseen ja lautakuntiin.
  • uuteen kaupunkiin perustetaan asukaslautakunta, jonka tehtävä on kehittää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lähipalveluihin ja omaan asuinympäristöön
  • uuden kaupungin uusille, vaaleilla valittaville luottamushenkilöille jätetään paljon päätösvaltaa liittyen uuden kaupungin johtamiseen ja kehittämiseen: Uusi valtuusto päättää mm. uuden kaupungin strategiasta, maapolitiikasta, rakennusjärjestyksestä, ympäristönsuojelumääräyksistä sekä maksuista ja taksoista
  • uudella kaupungilla on mahdollisuus tarjota henkilöstölleen monipuolisia työtehtäviä ja uramahdollisuuksia
  • uudessa kaupungissa on erinomaiset ja hyvin saavutettavissa olevat liikunta- ja harrastusmahdollisuudet.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0