Perusteet kuntaliitokselle

Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki muodostavat luontevan toiminnallisen ja yhdyskuntarakenteellisen kokonaisuuden ja maantieteellisesti yhtenäisen alueen.

Kuntien keskinäisellä yhteistyöllä on pitkä historia. Monet kunnalliset palvelut järjestetään jo tällä hetkellä yhdessä. Kaupallisia palveluita asukkaat ovat tottuneet käyttämään täysin kuntarajoista riippumatta.

Kuntien yhdistyminen on luonnollinen askel kehitettäessä asukkaiden kannalta parempaa kunnallista palvelukokemusta. Liitoksessa syntyvä uusi kaupunki on asukkaiden ja muiden palveluiden käyttäjien näkökulmasta saumaton kokonaisuus ja yhtenäinen palvelualue.

Yhdistymisen myötä kunnallisia palveluita voidaan tarkastella ja kehittää yhtenä kokonaisuutena ja yhden hallinnollisen johdon alaisuudessa. Uudella kaupungilla on riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit, taloudellinen kantokyky ja väestöpohja vastata alueen palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta.

Uudesta kaupungista muodostuu lähes viidenkymmenen tuhannen asukkaan yhteisö. Uudessa kaupungissa asukasluvun kasvupotentiaali on suurempi kuin erillisissä kunnissa. Asukasluvun kasvu mahdollistaa palveluiden ja kuntainfrastruktuurin uudistumisen ja kehittämisen sekä takaa alueen elinvoiman vahvistumisen. Uudella kaupungilla on paremmat mahdollisuudet ja suurempi vaikutusvalta alueen edunvalvonnassa sekä Kanta-Hämeessä että koko Suomessa. Uusi kaupunki pystyy vastaamaan asukkaiden nykyaikaisiin palvelutarpeisiin ja odotuksiin kolmea pienempää toimijaa paremmin.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0