Hausjärven, Lopen ja Riihimäen kuntarakenneselvitys – uutta kaupunkia kohti?

Kuntarakenneselvitys on edennyt konkreettisiin kuntaliitosneuvotteluihin. Selvitystyön tuloksena on syntynyt ehdotus yhdistymisestä. Selvityksen tuloksena syntyneessä raportissa on esitetty mahdollisen kuntaliitoksen lähtökohdat ja vaikutukset palveluihin, kuntatalouteen, alueen vetovoimaan ja kunnalliseen demokratiaan.

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen valtuutetut ovat saaneet kuntarakenneselvityksen tuloksena syntyneet aineistot käyttöönsä. Kuntalaisille on esitelty liitosehdotusta, kuntien välistä yhdistymissopimusta ja selvitysraportin keskeisiä tuloksia ja näkökulmia kesäkuussa tiedotus- ja kuulemistilaisuuksissa. Yhdistymisesitys on asetettu julkisesti nähtäville mm. kuntien www-sivuille. Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on 31.7.2015 saakka aikaa tehdä huomautuksia yhdistymisesityksestä.

Kunnanhallitukset antavat kesän jälkeen lausunnon mahdollisista huomautuksista ja tekevät valtuustoille esitykset yhdistymisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Kunnassa päätösvalta asiasta kuuluu valtuustolle. Kukin kunta päättää mahdollisesta kuntaliitoksesta itsenäisesti maanantaina 28.9.2015 pidettävissä valtuuston kokouksissaan.

Kuntaliitoksen toteuttaminen merkitsee Hausjärven ja Lopen kuntien sekä Riihimäen kaupungin lakkaamista ja samalla Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän purkautumista. Kuntaliitoksessa syntyy uusi kaupunki, jonka nimeksi tulee Riihimäki.

Jos kuntaliitosesitys hyväksytään, aloittaa uusi Riihimäen kaupunki toimintansa 1.1.2017.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0