Kuntarakenneselvitys valmistuu toukokuussa

Selvitys valmistuu toukokuussa 2015 ja sen tuloksena syntyy:

1. Selvitysraportti, jossa arvioidaan liitoksen toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia ja vertaillaan kuntien yhteistyövaihtoehtoa.

Selvitysraportti viedään kunnanhallitusten kautta kesäkuun valtuustoihin tausta-aineistoksi asiaa koskevaa päätöksentekoa varten.

2. Kuntien yhdessä neuvottelema yhdistymissopimus ja ehdotus yhdistymisesityksestä, jossa perustellaan kuntaliitoksen tarve.

Kunnanhallitukset asettavat kesäkuussa ehdotuksen yhdistymisesitykseksi ja yhdistymissopimuksen nähtäville 9.6.- 31.7.2015.

Kuntalaisilla ja muilla asianosaisilla on 30 pv aikaa tehdä huomautus ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi. Elo-/syyskuussa liitossopimustyöryhmä ja neuvotteluryhmä käyvät esitetyt huomautukset läpi ja tekevät esityksen asiasta kuntien hallituksille.

  • Yhdistymissopimusta ja -esitystä koskevat esittely kuntalaisille pidetään 16.6.kuntien päättämällä tavalla.

Kunnanhallitukset antavat kesän jälkeen lausunnon huomautuksista ja tekevät esitykset yhdistymisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä valtuustoille.

Kunnanvaltuustot ratkaisevat 28.9. pidettävissä kokouksissaan, toteutetaanko kuntaliitos vai ei.

Sovitut kokousaikataulut:

  • Kunnanhallitukset: Loppi 25.5.2015, Hausjärvi, 26.5.2015 ja Riihimäki 1.6.2015
  • Valtuustot 8.6.2015
  • Asiaa koskevat esittelytilaisuudet kuntalaisille ja henkilöstölle pidetään15.- 17.6.2015 kuntien päättämällä tavalla
  • Valtuustot 28.9.2015

Kuntarakenneselvityksen aikataulu 1. vaiheessa

 

Kuntarakenneselvityksen aikataulu


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1