Kuntarakenneselvitys

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen valtuustot päättivät syksyn 2013 aikana, että Riihimäen seudulla käynnistetään kesällä 2013 voimaan tulleen kuntarakennelain mukainen kuntarakenneselvitys. Selvitystyö käynnistyi virallisesti 11.12.2013 pidetyllä valtuustojen yhteisseminaarilla.

Selvitystyötä ohjasi 1.vaiheessa kunnan-/kaupunginhallitusten nimeämä ohjausryhmä täydennettynä kuntakohtaisilla henkilöstön edustajilla. Selvitystyön käytännön toteutusta ohjaavan ja ohjausryhmän asioita valmisteli kuntajohtajista muodostunut projektiryhmä. Selvitystyöstä vastasivat ohjausryhmän nimeämät viranhaltijoista koostuvat työryhmät yhdessä FCG Konsultointi Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Kunnan-/kaupunginhallitukset päättivät hankkia selvityksessä tarvittavan asiantuntija-avun Kuntaliitto-konserniin kuuluvalta FCG Konsultointi Oy:ltä.

Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui toukokuussa 2014 ja sen pohjalta kaikissa kolmessa kunnassa valtuustot päättivät 29.9.2014 pidettävissä kokouksissaan edetä selvityshankkeessa toiseen vaiheeseen eli varsinaisiin liitossopimusneuvotteluihin. Selvityshankkeen 2. vaiheen aikana syntyy kuvaus kuntien tulevasta yhteistyöstä, mikäli liitosta ei toteuteta

Kuntien valtuustot nimesivät 2. vaiheen asiaa johtavaan poliittiseen neuvotteluryhmään jäsenet ja asiantuntijat. Neuvotteluryhmässä puheenjohtajaksi nimettiin Seppo Kuparinen Lopelta ja varapuheenjohtajaksi Risto Tiippana Hausjärveltä.

Projektiryhmä jatkaa 1. vaiheen kokoonpanolla samoin kuin työryhmät täydennettyinä kuntakohtaisilla luottamushenkilöillä. Neuvotteluryhmä nimesi 1. vaiheen aikana olleiden työryhmien lisäksi demokratiatyöryhmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon seudullista hallinnollista integraatiota valmistelevan työryhmän. FCG Konsultointi Oy jatkaa asiantuntijana myös 2.vaiheessa.

Selvitystyön 2. vaiheen raportti, yhdistymisesitys ja -sopimus viedään touko-kesäkuun vaihteessa 2015 kuntien hallituksiin joissa hallitukset päättävät saattaa koko asian valtuustoille tiedoksi ja samalla asettaa yhdistymisesityksen ja -sopimuksen nähtäville 9.6.- 31.7. Kuntien ja terveyskeskuksen henkilöstölle sekä kuntalaisille järjestetään kuntakohtaisesti asiaa koskevat kuulemis- ja tiedotustilaisuudet valtuustojen 8.6. kokousten jälkeen.

Riihimäellä asia on kaupunginhallituksessa 1.6. ja valtuustossa 8.6. Henkilöstön kuulemistilaisuus on 15.5. klo 9.00 ja kuntalaistilaisuus 16.6.2015 klo 18.

Syyskuussa kuntien hallitukset antavat lausunnon yhdistymisesitykseen ja -sopimukseen esitetyistä huomautuksista ja tekevät esitykset yhdistymisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä valtuustoille. Kunnanvaltuustot ratkaisevat 28.9.2015 pidettävissä kokouksissaan, toteutetaanko kuntaliitos vai ei. Mahdollinen uusi kaupunki aloittaisi vuoden 2017 alusta.

Selvityshankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti kuntalaisille sekä lehtien että kuntien internetsivujen välityksellä.

Eteläinen Asemakatu 2 rakennusMatkakeskus
(korkea rakennus)
1. krs, katutaso
Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki
p. 019 758 4040

Tallenna

Tallenna

Avoinna ma–to klo 8.00–15.00
pe klo 8.00–14.30
Muina aikoina sopimuksen mukaan.

Katso Tietotuvan palvelut ja sijainti videolta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3