Yleinen

Kuljetuspalveluiden ongelmia selvitetään parhaillaan

Kuluvan kuun alusta aloitti maakunnan kilpailuttama kuljetuspalvelukeskus. Asia koskee Riihmäellä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja. Tampereen aluetaksi voitti kilpailutuksen. Aloituksessa on ollut suuria ongelmia ja kaupungille on tullut asiaa koskien useita yhteydenottoja. Asiakkaiden puhelut eivät ole päässeet läpi keskukseen, takseja on jäänyt tulematta.

Kaupunki on reklamoinut asiasta kuljetuspalvelukeskusta. Heidän selvityksensä mukaan heidän tietojärjestelmissään on ollut ongelmia. Palveluntuottaja korjaa tilannetta. Yhteydenottojen perusteella tilanne on nyt jo parempi.

Kuun vaihteeseen osui useita taksiliikennettä mullistavia uudistuksia, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi toimintaan.
Palvelut taas jouduttiin kilpailuttamaan pakosti, johtuen taksilain uudistuksesta. Vanha sopimus päättyi 30.6.2018. Ilman uutta sopimusta kyydin hintaan, asemapaikkavelvoitteeseen ja taksien määrään ei olisi voitu vaikuttaa. Kilpailutuksella ja kyytipalvelukeskuksella varmistetaan, että jatkossakin erityisryhmille olisi tarjottavana laadukkaat ja toimivat kuljetuspalvelut.
Alkuperäisen aikataulun mukaan kyytipalvelukeskuksen olisi pitänyt aloittaa viime kesänä. Tätä kilpailutusta valmisteltiin maakunnan ja Kelan yhteistyönä. Hankinta kuitenkin keskeytettiin lainsäädännöllisistä syistä. Maakunnan kunnat päättivät jatkaa hankintaa ilman Kelaa. Kilpailutuksen valmisteluun osallistui asiantuntijoita sosiaali- ja terveysministeriöstä ja viestintä ja liikenne ministeriöstä, eli alan parhaat asiantuntijavoimat olivat käytettävissä.
Sinänsä tällainen kuljetuspalvelukeskus ei ole uusi asia, Tampereen aluetaksilla on tästä usean vuoden kokemus mm. Tampereen kaupungin ja Kela kyytien osalta. Tähän ajankohtaan, vaan sattui monta uudistusta johon palveluntuottaja ei ollut varautunut riittävän hyvin.
Tämän hetken ongelmat, jotka ovat todellisia ja suuria, saadaan varmasti hallintaan. Kaupungin viranhaltijat seuraavat tiiviisti tilannetta ja ovat yhteydessä palveluntuottajiin, jotta tilanne saataisiin normalisoitua mahdollisimman nopeasti.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.