Alakoulut perusopetus Päivähoito ja koulutus Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Yläkoulut

Koulukuljetuksen hakeminen lukuvuodeksi 2019–2020

Koulukuljetus lukuvuodeksi 2019–2020 on haettavissa lomakkeella Koulukuljetushakemus. Hakemukset käsitellään ja koulukuljetuspäätökset tehdään ja lähetetään huoltajille touko–kesäkuun 2019 aikana.

Nykyiset koulukuljetussopimukset päättyvät nykyisen lukuvuoden loppuun. Riihimäen kaupunki kilpailuttaa uudet sopimukset ja tulevat palveluntuottajat selviävät kesän aikana. Kuljetusten käytännön järjestelyihin tulee muutoksia ja niiden koordinointi tapahtuu jatkossa keskitetysti kaupungin toimesta. Tulevan lukuvuoden kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteet

Koulukuljetusta haetaan lukuvuosittain. Koulukuljetus myönnetään ainoastaan hakemuksesta oppilaalle ensisijaisena koulupaikkana osoitettuun esi- tai perusopetuspaikkaan, mikäli myöntämisen perusteet täyttyvät. Perusteita ovat mm. koulumatkan pituus ja vaarallisuus oppilaan ikä huomioiden.

Koulukuljetus myönnetään matkan pituuden perusteella, mikäli koulumatkan pituus on esi- ja 1.–3. luokkalaisilla yli kolme kilometriä ja 4.–9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään aina Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevaa karttapalvelua. Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista reittiä käyttäen.

Oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen millään perusteella, mikäli hän opiskelee muussa kuin kunnan hänelle osoittamassa ensisijaisessa esiopetus- tai perusopetuspaikassa.

Päätökset koulukuljetuksesta voivat koskea koko lukuvuotta tai sen osaa. Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jota täydentävät pikkubussit ja taksit.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.