Koulut Päivähoito ja koulutus

Koulukuljetuksen hakeminen lukuvuodeksi 2018–2019

Koulukuljetusta lukuvuodeksi 2018–2019 voi hakea lomakkeella Koulukuljetushakemus.

Koulukuljetusta haetaan lukuvuosittain. Koulukuljetus myönnetään ainoastaan hakemuksesta oppilaalle ensisijaisena koulupaikkana osoitettuun esi- tai perusopetuspaikkaan, mikäli myöntämisen perusteet täyttyvät. Päätökset koulukuljetuksesta voivat koskea koko lukuvuotta tai sen osaa. Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jota täydentävät pikkubussit ja taksit.

Oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen millään perusteella, mikäli hän opiskelee muussa kuin kunnan hänelle osoittamassa ensisijaisessa esiopetus- tai perusopetuspaikassa.

Tarkemmin koulukuljetusten myöntämisen perusteista ja järjestämisestä kerrotaan Riihimäen kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymässä Koulukuljetussäännössä.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2

Kommentit on suljettu.