Asemakaavahankkeet - vanhat

Kotkankaarteen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoite:

Kaupungilta on viime aikoina kyselty pienille omakotitaloille sopivia tontteja, mutta sellaisia ei ole ollut tarjolla. Metsäkorvessa Kotkankaarteella on kolme kaupungin omistamaa rakentamatonta omakotitonttia, jotka voidaan jalostaa asemakaavan muutoksella sopiviksi pienille omakotitaloille. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa pienten omakotitalojen rakentaminen. Asemakaavassa tavoitellaan lisäksi joustavuutta, jotta tonttijakoa muuttamalla alueelle voidaan tarvittaessa toteuttaa myös isompia erillispientaloja kysynnän mukaan.

Asemakaava lainvoimainen

Kaupunkikehityslautakunta on lainvoimaisella päätöksellään 21.08.2018 § 99 hyväksynyt 31. kaupunginosan, Metsäkorven korttelin 3113 koskevan asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon (Kotkankaarre).

Kuulutus

Lainvoimainen kaavakartta
Kaavaselostus

 

Asemakaavan hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 21.8.2018 § 99 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Kuulutus

 

Asemakaavan ehdotusvaihe

Kotkankaarteen asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 18.06.–07.08.2018 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3.krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus. Pyydämme huomioimaan, että kaupunkisuunnittelun vastuualue on suljettu maastotöitä lukuun ottamatta viikot 27–30.

Kuulutus

Ehdotusvaiheen kaavakartta
Ehdotuksen kaavaselostus liitteineen
Tonttijakokartta

 

Asemakaavan luonnosvaihe

Asemakaavan muutos oli nähtävillä 22.04. – 11.05.2018 (MRA 30 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Kuulutus
Luonnoksen kaavakartta
Luonnoksen kaavaselostus liitteineen

 

Kaavaluonnoksesta pidetyn esittelytilaisuuden (3.5.2018) muistio.

 

Lisätietoja:

kaavoitus@riihimaki.fi
Kaavoituksen yhteystiedotOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.