Kotipalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Vammaispalvelut Vanhuspalvelut Yleinen

Kotihoidon asiakkaille sekä omaisille ja läheisille lisätietoa hygieniavaatimuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen koskien kotiin annettavia palveluja koronavirustilanteessa. Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on koronavirusepidemian alusta asti kiinnitetty erityistä huomiota hygienia-asioihin ja virukselta suojautumiseen.

”Olemme seuranneet ja noudattaneet tarkasti terveysviranomaisten voimassa olevia ohjeita”, Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa toteaa.

Ministeriön uusimman ohjeistuksen mukaan kotihoidon työntekijöiden pitää antaa asiakkaille ohjausta hygienia-asioissa ja viruksilta suojautumisessa. Riihimäen kaupunki tarkentaa omia ohjeistuksiaan tältä osin. Kaupunki laatii toimintaohjeet omaishoitajille ja henkilökohtaista apua saaville ja varmistaa, että omaishoidon ja henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden hoito ja apu jatkuvat, vaikka omaishoitaja, omaishoidossa oleva henkilö, avustettava tai avustavat henkilöt sairastuisivat koronavirusinfektioon.

Ministeriön tiistaina 31. maaliskuuta 2020 annettua ohjeistusta pitää noudattaa erityisesti yli 70-vuotiaan, vammaisen, pitkäaikaissairaan tai muuhun riskiryhmään kuuluvan henkilön kotona toteutettavissa palveluissa. Se koskee soveltuvin osin myös riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kotiin annettavia palveluja.

Ministeriön ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota myös kaupungin velvollisuuksiin antaa omalle henkilökunnalleen selkeää ja tarkoituksenmukaista ohjeistusta tartunnan torjumiseksi tehtäviin toimenpiteisiin. Ohjeistuksen mukaan kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta. Hengitystieinfektioon sairastunutta hoidettaessa tai avustettaessa on suojuksen lisäksi käytettävä suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

”Olemme tähän asti noudattaneet kotihoidossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen ohjeistusta, jonka mukaan suojausta ei tarvita terveiden asiakkaiden luona. Ministeriön uusi ohjeistus muuttaa tilanteen. Sen toteuttaminen tarkoittaisi, että yksistään Riihimäen kotihoito tarvitsisi kuukaudessa käyttöönsä noin 15 000 nenä-suusuojaa. Kanta-Hämeen kotihoidossa suojia tarvittaisiin kuukaudessa 100 000”, Sakomaa kertoo.

Riihimäen sosiaali- ja terveystoimessa on tällä hetkellä käytettävissä noin 4 000 suojaa.

”Valitettavasti emme voi käyttää suojia ministeriön ohjeistuksen mukaisesti, sillä emme tiedä milloin saamme niitä lisää. Tarvitsemme meillä olevat suojat oireisten asiakkaiden hoitoon, oireettomien asiakkaiden hoitoon ne eivät riitä. Käytännössä emme pysty noudattamaan ministeriön antamia ohjeistuksia”, Sakomaa sanoo.

Riihimäen sosiaali- ja terveystoimessa on yritetty hankkia suojaimia eri tahoilta. Siinä ei ole kuitenkaan onnistuttu, sillä niistä on tällä hetkellä pulaa sekä valtakunnallisesti että maailmanlaajuisesti. Nyt kaupunki pyrkii ratkaisemaan tilanteen maakunnallisen yhteistyön kautta. Lisäksi Kanta-Hämeen kunnat tutkivat mahdollisuutta tilata kankaisia suusuojia. Kun kaupunki saa suojia riittävästi jatkuvaan käyttöä varten, sosiaali- ja terveystoimi ottaa välittömästi ministeriön ohjeistuksen käyttöönsä.

”Ymmärrämme hyvin asiakkaiden ja omaisten huolen. Suojainasia ahdistaa niin asiakkaita, läheisiä kuin henkilökuntaakin. Toivomme malttia ja ymmärrystä tässä vaikeassa tilanteessa. Teemme parhaamme asian ratkaisemiseksi”, Sakomaa sanoo.

Tartuntavaaran vähentämiseksi Riihimäen sosiaali- ja terveystoimi on muokannut kotihoidon hoitajarinkejä siten, että yhden asiakkaan luona käyvien eri hoitajien lukumäärä vähenee. Uudet hoitajaringit otetaan käyttöön ensi viikolla.

”Suhtaudumme sekä asiakkaiden että työntekijöiden suojautumiseen vakavasti. Noudatamme erittäin tarkkaa hygieniaa. Jo aikaisemmin on kotihoidon toimistolla vähennetty työtiloissa asiointi minimiin tartuntavaaran ehkäisemiseksi. Viime viikkojen ristiriitainen viestintä ja odotukset ovat lisänneet hoitajiin kohdistunutta painetta. Hoitajamme toimivat esimiestensä ohjeiden mukaisesti”, kotihoidon palveluesimies Janne Yrjölä sanoo.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa, Riihimäen kaupunki, puh: 040 330 4202
Palveluesimies Janne Yrjölä, Riihimäen kaupunki, puh. 040 664 5609OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2

Kommentit on suljettu.