Asemakaavahankkeet - vanhat

Kontiontie 41-43 asemakaavan muutos

Kontiontie 41-43 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 17.7.2020.

Asemakaavamuutos

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen, Uramon kaupunginosassa Kontiontien ja Kuokkutien kulmauksessa. Uramon korttelin 5 tontti 6 (Kontiontie 41-43) on yksityisessä omistuksessa. Tontin omistajan käyttöön on vuokrattu alue kiinteistöstä 694-13-9903-12, joka on asemakaavan mukaista puistoaluetta ja Riihimäen kaupungin omistama. Riihimäen kaupunginhallitus on edellyttänyt kaavamuutokseen ryhtymistä kaavoitusohjelman 2018 hyväksymisen yhteydessä 26.2.2018 § 64. Kontiontie 41-43 on kaavoitusohjelman 2018 kohde A15.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää Kontiontie 41-43 (tontti 6) itäpuolelta noin 480 m²:n suuruinen asemakaavan mukainen puistoalue em. tonttiin. Alue on nykytilanteessa asemakaavan mukaista puistoaluetta ja vuokrattu tontin käyttöön. Asemakaavamuutoksen yhteydessä edellä mainitun tontin ja vuokra-alueen muodostaman kokonaisuuden vanhentunut käyttötarkoitusmerkintä (AM – moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue) muutetaan paremmin ympäristöön sopivaksi. Alueelle osoitetaan toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1), jolle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.8.2019, päivitetty)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (23.8.2018)

 

Luonnosvaihe

Kontiontie 41-43 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 19.8.-6.9.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavakartta, luonnos
Asemakaavaselostus, luonnos

Luonnoksesta pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden (26.8.2019) muistio

 

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.3. – 26.4.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla (Eteläinen Asemakatu 4).
Osallisilla oli mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus.

Asemakaavakartta, ehdotus
Asemakaavaselostus, ehdotus

 

Hyväksyminen

Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia sen nähtävilläolon jälkeen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksellään 1.6.2020 § 43 Kontiontie 41-43 asemakaavamuutoksen (KV 1.6.2020 pöytäkirja).
Päätös sai lainvoiman 17.7.2020.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Asemakaavakartta, lainvoimainen
Asemakaavaselostus, lainvoimainen

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi 

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.