Asemakaavahankkeet - uudet

Kontiontie 41-43 asemakaavan muutos

Kontiontie 41-43 asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.3. – 26.4.2020.

Asemakaavamuutos

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen, Uramon kaupunginosassa Kontiontien ja Kuokkutien kulmauksessa. Uramon korttelin 5 tontti 6 (Kontiontie 41-43) on yksityisessä omistuksessa. Tontin omistajan käyttöön on vuokrattu alue kiinteistöstä 694-13-9903-12, joka on asemakaavan mukaista puistoaluetta ja Riihimäen kaupungin omistama. Riihimäen kaupunginhallitus on edellyttänyt kaavamuutokseen ryhtymistä kaavoitusohjelman 2018 hyväksymisen yhteydessä 26.2.2018 § 64. Kontiontie 41-43 on kaavoitusohjelman 2018 kohde A15.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää Kontiontie 41-43 (tontti 6) itäpuolelta noin 480 m²:n suuruinen asemakaavan mukainen puistoalue em. tonttiin. Alue on nykytilanteessa asemakaavan mukaista puistoaluetta ja vuokrattu tontin käyttöön. Asemakaavamuutoksen yhteydessä edellä mainitun tontin ja vuokra-alueen muodostaman kokonaisuuden vanhentunut käyttötarkoitusmerkintä (AM – moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue) muutetaan paremmin ympäristöön sopivaksi. Alueelle osoitetaan toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1), jolle saa rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (8.8.2019, päivitetty)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (23.8.2018)

 

Luonnosvaihe

Kontiontie 41-43 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 19.8.-6.9.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavakartta, luonnos
Asemakaavaselostus, luonnos

Luonnoksesta pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden (26.8.2019) muistio

 

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.3. – 26.4.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) näillä verkkosivuilla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Osalliset voivat halutessaan toimittaa kaavaehdotuksesta muistutuksen osoitteeseen Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kuulutus nähtävilläolosta

Asemakaavakartta, ehdotus
Asemakaavaselostus, ehdotus

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

etunimi.sukunimi@riihimaki.fi 

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.