Kuulutus

Kontiontie 41-43 asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 18.3. – 26.4.2020)

Kontiontie 41-43 asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 19.3. –26.4.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja verkkosivuilla https://www.riihimaki.fi/kontiontie-41-43-asemakaavan-muutos/

Alue sijoittuu Kontiontien varteen. Kaavamuutoksella muutetaan moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueesta (AM) ja puistoalueesta (P) koostuva alue toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Merkintä vastaa alueen nykyistä käyttötarkoitusta. Tarkoituksena on turvata kaavallisesti alueen nykyiset toiminnot.

Asemakaavan muutos koskee:
13. kaupunginosan, Uramon korttelin 5 tonttia 6 sekä puistoaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
13. kaupunginosan, Uramon osa korttelista 5.

Tonttijaon muutos koskee:
13. kaupunginosan, Uramon korttelin 5 tonttia 6.

Sitovalla tonttijaolla ja tonttijaon muutoksella muodostuu
13. kaupunginosan, Uramon korttelin 5 tontti 7.

Muistutus ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläolon aikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Lisätietoja antavat tarvittaessa:
kaavasuunnittelija Elisa Lintukangas p. 050 500 1611 tai vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo p. 040 330 4828.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Kuulutus on nähtävillä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.