Kuulutus

Kontiontie 41‑43 asemakaavamuutoksen vireilletulo (kuulutus nähtävillä 4.3.2019 saakka)

 Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta
(MRL 62 § ja 63 §).

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää 13. kaupunginosan Uramon korttelin 5 tontin 6 itäpuolelta noin 390 m²:n suuruinen asemakaavan mukainen puistoalue em. tonttiin. Asemakaavamuutoksen yhteydessä edellä mainitun tontin ja vuokra-alueen muodostaman kokonaisuuden käyttötarkoitusmerkintä muutetaan paremmin ympäristöön sopivaksi.

Kaavoitettava alue sijaitsee n. 1,5 kilometriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen, Uramon kaupunginosassa Kontiontien ja Koukkutien kulmauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupunkisuunnittelun tiloissa osoitteessa
Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs.) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Heikki Pitkänen, p. 019 758 4829 tai
kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki, p. 019 758 4826.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.
Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.