Hyppää sisältöön
Kunnan pojat esiintymässä.

Kunnan Pojat

Kunnan Pojat – hyvinvointia rytmimusiikin keinoin

Riihimäen kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut koordinoi vuonna 2020 Kunnan pojat -hanketta, jonka tarkoituksena oli tuoda kulttuuria niiden ulottuville, jotka syystä tai toisesta jäisivät muuten siitä osattomiksi. Kunnan Pojat -yhtye esiintyi vanhusten palvelutaloissa, kerhotiloissa, vuodeosastoilla sekä mielenterveys- tai päihdekuntoutujien ryhmissä.

Hankkeessa pilotoitiin kunnallisena palveluna toimivan liikkuvan rytmiorkesterin toimintaa ja valmisteltiin sen vakiintumista. Hankkeen pääkohderyhmänä olivat kuntien sosiaalipalveluiden asiakkaat erilaisissa laitosympäristöissä sekä muut taide- ja kulttuurielämysten katvealuille jäävät asukkaat erityisesti maaseutualueilla. Hanke edisti kulttuuripalveluiden saavutettavuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyden kokemuksia tuomalla elävän musiikin tapahtumia asukkaiden arkeen. Hanke toimi Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen alueella. Toimintaa ohjasi projektipäällikkönä Timo Aalto.

Hanke rahoitettiin paikallisen Leader-toimintaryhmän EMO ry:n sekä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tuella. Hankkeen tuloksena syntyi sosiaali- ja kulttuuripalveluille liikkuvan rytmiorkesterin toimintamalli, joka toimii samalla myös työttömien muusikoiden työllistämisen mallina työvoimapalveluille.

Kunnan Pojat -toimintaa pilotoitiin myös jo vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana yhteistyössä Artic Cowboys Oy:n kanssa. Yritys on toteuttanut vastaavan hankkeen aiemmin Rovaniemellä ja sen lähialueilla Hannu Raudaskosken luotsaamana.