Matti Metsämaa

Matti Metsämaan teos esittää kaleerilaivaa soutajineen ja se on sijoitettu kirjaston ala-aulaan.

Matti Metsämaa on syntynyt vuonna 1941 Somerniemellä. Hän on suorittanut taide-alan opintoja mm. Pekka Halosen akatemiassa. Taiteilijalla on ollut ensimmäinen yksityisnäyttely Samuli Parosen salissa Riihimäen kaupunginkirjastossa vuonna 2007. Lisäksi hän on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin 2000-luvulla.

Maalaus, 2006, (sekatekniikka, öljy ja metalli, 60 x 80 cm)

Matti Metsämaa on todennut taiteestaan:

”Vuosien varrella tekemieni veistosten materiaaleina ovat olleet mm. puu, lasi ja erilaiset metallit. Teen henkilö- ja eläinhahmoja sekä luontoaiheisia teoksia, koska kuvaan mielelläni luonnon orgaanisia muotoja sekä liikettä. Monissa henkilöaiheisissa teoksissani voi havaita vuoropuhelua nyky- ja muinaistaiteen välillä. Lintuaiheiset teokseni kommentoivat tapoja, joilla Suomen taidehistoriassa lintuja on kuvattu – ja yhä kuvataan. Alkuaikojeni realismista olen siirtynyt pelkistetympään ja abstrahoidumpaan ilmaisutapaan. Uusimmat teokseni perustuvat matemaattisiin mallinnoksiin, jotka tuovat näkyville luonnon oman ryt-miikan. Yhteis- ja ryhmänäyttelyissä sekä omissa näyttelyissäni olen tuonut esille myös tila- ja yhteisötaiteeksi luokiteltavia teoksia.”

Lähteet:
http://www.hyvinkaantaiteilijaseura.com/metsamaa_matti/metsamaa.html
http://www.mattimetsamaa.fi/


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0