Sodan melskeessä

Doerr, Anthony: Kaikki se valo jota emme näe

 • Suuri lukuromaani sodasta, rakkaudesta ja radioaalloista sekä mit-taamattoman arvokkaasta jalokivestä joka määrää kahden erikoisen lapsen kohtalon. Saksalainen Werner asuu orpokodissa ja kuunte-lee öisin ranskankielisiä radiolähetyksiä. Sokea Marie-Laure elää isänsä, Pariisin luonnontieteellisen museon lukkosepän, kanssa. Sota syttyy. Werner sijoitetaan radiolähetyksiä vakoilevaan SS-yksikköön, ja Marie-Laure pakenee Bretagneen, Saint-Malon kau-punkiin. Mukanaan hänellä on salaperäinen, mahdollisesti kirottu, jalokivi, Vuosi vuodelta Wernerin ja Marie-Lauren polut lähenevät toisiaan. Mitä tapahtuu kun heidän tiensä viimein risteävät? Luokka 84.2 

Franck, Julia: Keskipäivän haltija  keskipäivän

 • Keskipäivän haltija on tarina juutalaistaustaisesta Helenestä, joka päätyy hylkäämään 7-vuotiaan poikansa rautatieasemalle heidän pyrkiessään pakolaisvirran mukana kohti Berliiniä vuonna 1945. Romaani on kehitystarina niistä syistä, jotka tekoon johtavat. Kaiken alkusysäyksenä on Helenen oman lapsuuden loppuminen ensim-mäiseen maailmansotaan. Varakkaassa perheessä kasvanut Hele-ne ajelehtii menetyksestä toiseen ja lopulta naimisiin natsien kan-nattaja Wilhelmin kanssa. Traagiset ihmissuhteet, ”väärä” syntype-rä, usko omaan alemmuuteen – teon takana on kokonainen syiden vyyhti. Julia Franckin omaan sukutarinaan pohjautuva romaani ku-vaa puhuttelevasti varsinkin naisten elämää sotien ja kansallisso-sialismin runtelemassa Euroopassa. Luokka 84.2

Jaatinen, Pekka: Uhrivalkeat

 • Uhrivalkeat on kiihkoton ja kiehtova romaani Rovaniemen taistelus-ta. Romaanin tekee poikkeukselliseksi siinä käytetty kerrontatek-niikka: oman tarinansa kertovat saksalainen majuri Max, suomalai-nen jääkäri Arppa ja 15-vuotias tyttö, Aira. Lukija tuntee sympatiaa kaikkia kohtaan, sillä Jaatinen kirjoittaa hienon humanistisesti eikä lukija välillä tule ajatelleeksi lukevansa sotaromaania.
  Luokka 84.2SOTA 

Keilson, Hans: Komedia mollissa

 • Toinen maailmansota on tuonut natsimiehittäjät kanavien halko-maan nimettömään kaupunkiin. Wim ja Marie ovat nuori aviopari, Wim käy töissä ja Marie on kotirouva. Wimin sisko Coba toimii vas-tarintaliikkeessä ja ehdottaa pariskunnalle, että he voisivat ottaa ylimääräiseen huoneeseensa piilopaikkaa tarvitsevan ihmisen. Keskusteltuaan perusteellisesti asiasta he suostuvat ottamaan ho-teisiinsa vanhahkon miehen, jota he kutsuvat Nicoksi. Nico viettää päivät pitkät huoneessaan, johon Marie vie ruokaa, teetä ja puhtaita vaatteita. Ulkoiluun on joskus pimeällä lyhyet mahdollisuudet. Paria läheltä piti tilannetta lukuun ottamatta kaikki alkaa sujua rutiinimai-sesti, kunnes Nico sairastuu kovaan kuumeeseen. Vastarintaliik-keen lääkärin optimismista huolimatta hän kuolee pian. Ruumiista
  eroon hankkiutuminen osoittautuu visaiseksi ja jopa vaaralliseksi. Pian Wim ja Marie huomaavat osansa muuttuneen piilottajista piilo-tetuiksi. Luokka 84.2

Lemaitre, Pierre: Näkemiin taivaassa  LemaitreNäkemiin

 • Ranskan arvostetuimmalla kirjallisuuspalkinnolla, Prix Goncourtilla vuonna 2013 palkittu teos on unohtumaton kuvaus sodan raakuu-desta, ihmisluonnosta, toveruudesta ja perhesiteiden voimasta. Ranskalaiset sotilaat Albert Maillard ja Edouard Pericoult ovat käy-neet yhdessä läpi ensimmäisen maailmansodan helvetin. Aivan so-dan loppuvaiheessa Albert näkee, miten luutnantti Henri dAulnay-Pradelle surmaa omia miehiä. Albert joutuu siksi lähes elävältä haudatuksi, mutta Edouard pelastaa hänet. Samalla kranaatinsirpa-le murskaa puolet Edouardin kasvoista. Tapahtuma liittää kolme eri-laista kohtaloa toisiinsa. Albert on vaatimaton pankin juoksupoika, Edouard taas vauraan porvarissuvun taiteellisesti lahjakas poika, joka onnettomuutensa jälkeen pahasti vammautuneena haluaa ka-dota maailmalta ja perheeltään. Aivan toisenlaista elämää elää epä-rehellinen ja kova upseeri Henri dAulnay-Pradelle. Hän nai Edouar-din rikkaan sisaren ja tekee mitä vain saadakseen täyden taloudelli-sen hyödyn sodanjälkeisestä tilanteesta. Teos piirtää tarkan kuvan ranskalaisesta luokkayhteiskunnasta ja sodanjälkeisestä todellisuu-desta. Sota haluaa voittajia, vammautuneet siivotaan pois silmistä ja unohdetaan. Kansakunta kiirehtää eteenpäin, jälleenrakennus tarjoaa äkkirikastumisen ja välistävedon mahdollisuuksia. Turhaan käydyn sodan aiheuttama katkeruus antaa tilaa myös kostolle. Dek-karimaisen jännittävä historiallinen romaani, jonka rikas juonikuvio ja taidokas kerronta pitävät otteessaan viimeisille sivuille saakka. Luokka 84.2

Magee, Audrey: Sopimus

 • Katherina Spinell ja Peter Faber menevät naimisiin toisiaan tapaa-matta. Peter saa häiden ansiosta loman rintamalta, ja Katherinalle kuuluu leskeneläke, jos Peter kaatuu. Vastoin odotuksia pari rakas-tuu ja Katherina tulee raskaaksi. Kuherruskuukausi on synkkä. Pe-terin appi vie vävyn tyhjentämään juutalaiskoteja, hakkaamaan lap-sia ja tönimään heitä tiellä odottaviin autoihin. Peter tottelee eleet-tömästi. Kun Peter palaa Stalingradiin, Spinellit muuttavat juutalai-silta jääneeseen asuntoon ja Katherinan vauva saa juutalaisper-heen hienot lastenvaunut. Peter ja Katherina eivät peitä osallisuut-taan natsi-Saksan hirveyksiin, mutta he saavat niistä aikanaan myös osansa. Sopimus on raadollinen ja säälimätön romaani so-dasta, rakkaudesta, itsekkyydestä ja anteeksiannosta. Luokka 84.2 Saatavilla myös sähkökirjana!

Némirovsky, Iréne: Ranskalainen sarja

 • Pariisi kesäkuussa 1940. Sota on ovella, on lähdettävä pakoon. Ranskan teillä vallitseva sekasorto on vertaansa vailla. Roolit ja so-siaaliset asemat riisutaan katuojassa, kun taivaalta putoaa pomme-ja. Solidaarisuus joutuu koetukselle. Hurskaimmat muuttuvat viho-viimeisiksi pedoiksi ja köyhimmät anteliaimmiksi. Vihollinen valloit-taa pelon ja sekaannuksen vallassa olevan maan ja Ranska jakau-tuu kahtia. Bussyn pienen kylän on monen muun pikkukylän lailla otettava vihollinen vastaan. Vastarintaliike elää omaa elämäänsä. Kuka antaa henkensä toisen puolesta, kuka luopuu viimeisestä lei-päpalastaan? Ranskalainen sarja on järkyttävä, intiimi ja armoton kuvaus Ranskasta saksalaismiehityksen aikaan. Luokka 84.2

Ravi, Sanna: Ansari

 • Romaanin päähenkilö, kirkonkylän postivirkailija A. Kivekäs, on it-seoppinut ja itseriittoinen idealisti ja suojeluskunta-aktiivi. Hän kas-vattaa ansarissaan aatehaaveita: suursuomalaisuutta, ikiaikaisia heimorajoja, rotupuhtautta. Jatkosodan alettua Valtion tiedotuslaitos rekrytoi Kivekkään mielialatarkkailun paikallisjohtajaksi. Tehtäväl-leen omistautunut Kivekäs kieltäytyy itsepintaisesti hyväksymästä todellisuutta, jossa ihmisiä kiinnostaa enemmän ruokaperunan kuin idealismin viljely. Välttääkseen tappiomielialan levittämistä Kivekäs ryhtyy väärentämään mielipiteitä. Luokka 84.2

Vuorenpää, Eeva: Arvet – romaani sotavuodesta 1941  arvet

 • Kun Aiju ja Nina kohtaavat laivalla, alkaa matka menneisyyteen. Naisia yhdistää sama lapsuuden synkkä varjo, sota. Vuoden 1941 tapahtumat ovat jättäneet jälkensä molempiin. Toinen koki ne suo-malaisessa sotasairaalassa, toinen Ravensbruckin keskitysleirillä Saksassa. Teos kuvaa koskettavasti sodan kauhut kahden lapsen näkökulmasta. Se kertoo myös 34 surmatun lapsen viimehetkien ta-rinan ja kuljettaa lukijan näiden mykistävälle muistomerkille idylli-seen Viron kylpyläkaupunkiin. Luokka 84.2 Saatavilla myös sähkökirjana!

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0