Tietokantoja ja elektronisia aineistoja

Arto
Kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien tietokanta.

Doria
Kansalliskirjaston ylläpitämä julkaisuarkisto, jossa on usean organisaation tuottamaa sisältöä.

Elektra
Kotimaisten tieteellisten aikakauslehtiartikkeleiden ja väitöskirjojen kokotekstitietokanta. Viitetietoja voi selata vapaasti mutta aineistot ovat käytettävissä kirjaston asiakaskoneilla.

Elonet
Kotimainen elokuvatietokanta, josta löytyy Kansallisfilmografian verkkojulkaisu sekä kattavat tiedot Suomessa esitetyistä elokuvista. Elonetissa on myös vapaasti katsottavissa noin 270 pitkää elokuvaa ja noin 2 000 lyhytelokuvaa.

Eric
Kansainvälinen kasvatustieteen kirjallisuustietokanta. Sisältää myös kokotekstiaineistoja.

Eur-Lex
Euroopan unionin oikeus: perussopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainvalmisteluasiakirjat. Euroopan unionin virallinen lehti

Europeana
Europeanan kautta voi yhdestä palvelusta löytää miljoonia digitoituja kirjoja, maalauksia, elokuvia, museoesineitä sekä arkistoaineistoa ympäri Eurooppaa.

Fennica
Suomen kansallisbibliografia. Tiedot Suomessa julkaistuista kirjoista, kausijulkaisuista, kartoista, av-aineistosta ja atk-tallenteista. Fennica on nykyään osa Kansalliskirjaston hakupalvelua.

FinLex
Valtion säädöstietopankki: lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, viranomaisten päätökset, valtiosopimukset, hallituksen esitykset.

Finna
Finna on uudenlainen tiedonhakupalvelu kaikille arkistojen, kirjastojen ja museoiden palveluiden käyttäjille. Voit löytää Suomen arkistojen, kirjastojen ja museoiden aarteet samalla haulla.

Fono
Yleisradion äänilevystön äänitetietokanta.

Frank-monihaku
Hakupalvelu, jolla voi hakea samanaikaisesti useiden Suomen kirjastojen aineistotietokannoista.

Historiallinen sanomalehtikirjasto
Suomessa vuosina 1771 – 1929 ilmestyneet sanomalehdet Helsingin yliopiston kirjaston digitoimina.

Helmi
Kansalliskirjaston kokoelmien digitoimia kirjoja, pienpainatteita, karttoja, nuottijulkaisuja, kuvia ja käsikirjoituksia.

Journal.fi
Suomalaiset tiedelehdet verkossa.

Kansalliskirjaston hakupalvelu
Palvelu hakee aineistotietoja Kansalliskirjaston kokoelmista. Lisäksi palvelu kokoaa yhteisen haun alle Fennica (kansallisbibliografia) ja Viola (kansallisdiskografia) -tietokannat.

Kirjasampo
Kaunokirjallisuuden verkkopalvelu, joka on kehitetty erityisesti kaunokirjallisuuden hakua varten. Sisältää myös artikkeleita, uutisia ajankohtaisista kirjallisuusaiheista, erilaisin teemoihin perustuvia kirjahyllyjä ja lukuvinkkilistoja.

Kotus
Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Laura
Sibelius-akatemian ylläpitämä laulujen ja laulusuomennosten tekstitietokanta. Laulujen alkukieliset runot ja niiden suomennokset kokonaisina teksteinä.

Linkki maailman runouteen
Lahden kaupunginkirjaston ylläpitämä käännösrunotietokanta.

Melinda
Suomalaisten kirjastojen yhteistietokanta ja metatietovaranto, joka sisältää viite- ja kuvailutiedot yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen sekä Eduskunnan kirjaston, Varastokirjaston ja Tilastokirjaston sekä muutamien isojen yleisten kirjastojen ja erikoiskirjastojen aineistoista. Sisältää myös Suomen kansallisbibliografian Fennican.

PubMed
Lääke- ja terveystieteiden kansainvälinen aineistotietokanta. Viitteissä linkkejä vapaasti käytettäviin kokotekstiaineistoihin.

Project Gutenberg
Eri kielistä vanhaa kaunokirjallisuutta koko vapaasti luettavina kokoteksteinä.

Ratamo
Ratamo-kirjastojen (Riihimäki, Hausjärvi, Hyvinkää, Nurmijärvi) aineistotietokanta

RedFox
Sanakirjapalvelu, jossa on yli 14 miljoonaa hakusanaa, 41 kieltä ja 1 640 eri kieliparia.

Stat-Fin
Tilastokeskuksen tilastotietokanta, joka sisältää tilastoja useista eri aiheista.

Suomen nuorisokirjallisuuden instituutin onnet-kokoelmatietokanta
Viitteitä lasten- ja nuortenkirjallisuuteen sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimukseen.

Suomen kansallisbiografia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimittamia pienoiselämäkertoja Suomen historiaan vaikuttaneista henkilöistä. Kaikkien artikkeleiden tiivistelmiä ja satoja vapaasti luettavia artikkeleita voi lukea ilmaiseksi.

Suomen kuvataiteilijat – verkkomatrikkeli
Suomen taiteilijaseuran ylläpitämä verkkomatrikkeli esittelee yli 2 000 ammattitaiteilijaa.

Terveyskirjasto
Luotettavan, riippumattoman ja ajantasaisen tiedon sivusto terveydestä ja sairauksista. Artikkelit ja ohjeet ovat asiantuntijoiden laatimia ja perustuvat Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin.

Tilastokeskus
Suomen ja muiden maiden tilastoja.

Wikipedia
Jatkuvasti kasvava ja tarkentuva vapaan sisällön tietosanakirja.

Viola
Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Tiedot kaikista kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 alkaen sekä kotimaisista nuoteista vuodesta 1977 alkaen. Nykyään osa Kansalliskirjaston hakupalvelua.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 2 Kyllä 2 Ei 2