Kuulutus

Kiinteistökatselmus Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään (kuulutus on nähtävillä 2.12.2019 saakka)

Kiinteistönomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan, että Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta tulee lokakuun ja marraskuun 2019 aikana toimittamaan rakennusjärjestyksen 3.4. kohdan tarkoittaman katselmuksen kaupungin pohjoisosan alueella. Alue rajautuu pohjoiseen linjasta Sipiläntie – Lasitehtaantie – Kalevankatu – Keskuskatu – rautatie itään. Katselmuksessa tarkastetaan, että rakennukset, niiden julkisivut ja muut ulkopuoliset osat sekä ympäristökuvaan vaikuttavat piha-alueet, rakennelmat ja laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa eivätkä rumenna ympäristöä. Havaitut puutteet tulee poistaa lautakunnan tai viranhaltijan asettamassa määräajassa.

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.