Hallinto- ja konsernipalvelut Kaupunginvaltuusto Yleinen

KHO hyväksyi Riihimäen tilinpäätöksiä koskeneet valitukset

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hyväksynyt Riihimäen kaupunginhallituksen tekemät valitukset tilinpäätöksiä ja kaupungin poistosuunnitelmaa koskevassa asiassa. KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Riihimäen kaupungin vuosien 2012, 2014 ja 2015 tilinpäätökset antavat oikean kuvan ja riittävät tiedot kaupungin taloudellisesta asemasta. Lisäksi kaupungin poistosuunnitelmassa määritellyt hyödykkeiden poistoajat on määritelty kestäviksi ja perustelluiksi.

KHO:n päätös muutti näin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lokakuussa 2017 antamaa ratkaisua.

”Kaupungin taloudellisen aseman osalta ratkaisulla on iso merkitys kun tilinpäätöksiä ei tarvitse korjata, vaan ne ovat nyt lainvoimaisia. Samalla päättyi vuosien odotus asiassa ja kaupungin poisto-ohjelman perusteet arvioitiin kestäviksi. Tämä taas on merkityksellinen asia tulevaisuutta ajatellen. Mikäli korkein hallinto-oikeus ei olisi hyväksynyt kaupungin valitusta, olisi edessä voinut olla jopa 13–17 miljoonan euron alijäämäkirjaus kaupunkiemolle. Nyt tätä huolta ei ole, vaan voimme suunnitella tulevaisuutta kestävällä tavalla”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa Korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.