Päätöksenteko

Keskusvaalilautakunta 24.1.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Lautakunnan esittely, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen
5 Lautakunnan kokousmenettely
6 Apuhenkilöstön palkkaaminen vaalien toimittamiseksi
7 Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja laskujen hyväksyminen 1 kpl
8 Vuoden 2019 eduskuntavaalien toimittaminen
9 Ilmoitusasiat 4 kpl
10 Keskusvaalilautakunnan kokoukset eduskuntavaalien toimittamiseksi
11 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.