Päätöksenteko

Keskusvaalilautakunta 18.6.2018, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23 Lautakunnan esittely, pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pito
24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
25 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen
26 Keskusvaalilautakunnan kokousmenettely
27 Aputyövoiman palkkaaminen vaalin toimittamiseksi
28 Keskusvaalilautakunnan talousarvio ja laskujen hyväksyminen
29 Maakuntavaalien 2018 toimittaminen
30 Presidentinvaalien 2018 toimittamisesta saatu palaute 2 kpl
31 Ilmoitusasiat 2 kpl
32 Keskusvaalilautakunnan kokoukset maakuntavaalien toimittamiseksi
33 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.