Päätöksenteko

Keskusvaalilautakunta 12.4.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
32 Pöytäkirjantarkastajien valinta
33 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
34 Lautakunnan sihteerin ottaminen ja palkkioperusteen määrääminen europarlamenttivaalien toimittamiseksi
35 Ennakkoäänten tarkastaminen
36 Ennakolta äänestäneiden merkitseminen vaaliluetteloihin 1 kpl
37 Seuraava kokous
38 Ilmoitusasiat
39 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.