Asemakaavahankkeet - vanhat Kaavoitus

Keskuskatu 16 asemakaavan muutos

ilmakuva_rajattu_keskuskatu-16

Ilmakuva Röni-Kuva Oy

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa enintään kahdeksankerroksisen kerrostalon rakentaminen Keskuskadun ja Junailijankadun kulmaan.

Kaupunginhallitus päätti 15.12.2016 (483 §) hyväksyä Kiinteistö Oy Riihimäen Keskuskatu 16 kaavamuutoshakemuksen, jossa asemakaavaa muutetaan korttelin 9002 tontilla 1, tilalla 694-405-1-177 ja tilalla 694-405-1-250. Asemakaavan muutos laaditaan siten, että kaksi ”tuntemattoman omistajan” omistuksessa olevaa tilaa 694-405-1-410 ja 694-405-1-411 voidaan liittää osaksi suunnitelmaa ja tulevaa kerrostalotonttia.

 

Asemakaavan luonnosvaihe

Keskuskatu 16 asemakaavan muutoksen luonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 6.3. – 17.3.2017 tekniikan ja ympäristön toimialan kaavoitusyksikön aulassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Esittely- ja keskustelutilaisuus luonnoksen johdosta pidettiin maanantaina 6.3.2017 klo 18.00 tekniikan ja ympäristön toimialan, teknisen lautakunnan kokoushuoneessa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki. Esittelytilaisuuden muistio.

Luonnosvaiheen kaavakartta 7.2.2017
Luonnosvaiheen asemakaavaselostus 7.2.2017

 

Asemakaavan ehdotusvaihe

Keskuskatu 16 asemakaavamuutoksen ehdotus ja tonttijako pidettiin MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n säännösten mukaisesti nähtävillä 28.4.-26.5.2017 tekniikan ja ympäristön toimialan kaavoitusyksikön aulassa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

Ehdotusvaiheen kaavakartta
Ehdotusvaiheen asemakaavaselostus

 

Asemakaavan hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto on lainvoimaisella päätöksellä 21.8.2017 § 101 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen.

Kvaltuuston pöytäkirjan ote 21.8.2017 101§

 

Lisätietoja:

kaavoitus@riihimaki.fi
Kaavoituksen yhteystiedot

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.