Yleinen

Kaupunkilaisilta 45 kehitysehdotusta – seuraavaksi arvioidaan ehdotusten toteutusmahdollisuudet

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin ideahaku 1.9.–11.10. tuotti 45 ehdotusta kaupunkilaisilta. Osallistuvaa budjetointia toteutetaan Riihimäellä nyt toista kertaa ja asukkaiden ehdotuksille ja äänestyksen voittaneille suunnitelmille on jaossa 100 000 euroa vuodelle 2021.

”Ehdotuksia tuli vähemmän kuin viime kerralla, mutta nyt jätetyt ehdotukset ovat sellaisia, että niitä on selvästi mietitty tarkkaan. Ne ovat lisäksi kooltaan aiempia ehdotuksia suurempia kokonaisuuksia myös taloudellisesta näkökulmasta”, hallintopäällikkö Katja Törrönen sanoo.

Ehdotuksia osallistuvaan budjetointiin saivat jättää kaikki riihimäkeläiset ja Riihimäellä toimivat yhteisöt. Ehdotuksiin voi tutustua sähköisellä osallistumisalustalla. Jokaiseen ehdotukseen vastataan ja vastaukset julkaistaan sähköisellä osallistumisalustalla.

Seuraavaksi kaupungin asiantuntijat käyvät ehdotukset läpi ja katsovat, mitkä niistä täyttävät toteutusarvioinnin kriteerit.

”Toteutusarviointiin etenevät kaikki ehdotukset, jotka täyttävät osallistuvan budjetoinnin periaatteet ja ovat saaneet vähintään 10 kannatusääntä ideahaun aikana. Varsinainen äänestys toteutettavista ehdotuksista alkaa tiistaina 10. marraskuuta 2020”, Törrönen kertoo.

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti ehdotusten tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa.

Osallistuvan budjetoinnin äänestykseen saavat osallistua kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa. Eniten ääniä saaneiden suunnitelmien toteutus aloitetaan tammikuussa 2021.

Osallistuva budjetointi lyhyesti:

  • Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa. Ensimmäisellä kerralla oli jaossa 50 000 euroa, jatkossa asukkailla on käytössä ideointiin vuosittain 100 000 euroa.
  • Ehdotusten tulee olla Riihimäen strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi kaupungilla täytyy olla toimivalta ehdotusten toteuttamiseen.
  • Äänestysoikeus on kaikilla äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla riihimäkeläisillä.
  • Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu:

  • Ideahaku 1.9.–11.10.2020
  • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.9.–9.11.2020
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 10.11.2020–13.12.2020
  • Tulosten julkaisu 14.12.2020
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 4.1.2021
  • Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

Osallistuvasta budjetoinnista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Katja Törrönen
hallintopäällikkö
040 330 4011OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.