Hallinto- ja konsernipalvelut

Kaupunkilaiset pääsevät ideoimaan ja päättämään, miten kaupungin rahoja käytetään – Riihimäki valmistelee osallistuvaa budjetointia

Riihimäkeläiset pääsevät jatkossa suoraan vaikuttamaan siihen, miten kaupunki käyttää rahojaan. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon, kun kaupunkilaiset pääsevät vuosittain päättämään rahojen käytöstä. Riihimäen kaupunki on varannut osallistuvaan budjetointiin miljoona euroa. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 12. elokuuta osallisuusrahaston perustamista ja sen sääntöjä. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia menee syyskuussa.

”Ajatuksena on, että ensimmäisellä toteutuskerralla osallisuusrahastosta jaetaan enintään 50 000 euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Seuraavina vuosina jaettava summa voisi kasvaa 100 000 euroon”, Riihimäen kaupungin kehittämispäällikkö Merja Viitanen kertoo.

Kaupunki valmistelee parhaillaan digitaalisen alustan käyttöönottoa ja tavoitteena on, että riihimäkeläiset pääsevät tekemään ehdotuksia rahojen käytöstä jo lokakuussa. Noin kahden kuukauden ajan kaupunkilaiset voivat jättää ideoitaan digitaaliselle alustalle tai paperilomakkeella. Ideoiden tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa ja yleishyödyllisiä sekä tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle.

”Ideoiden keräämisen ja kokoamisen jälkeen on äänestyksen vuoro. Ensi vuoden alussa riihimäkeläiset voivat äänestää, mitkä ideoista tai hankkeista he haluavat toteutettavan. Eniten ääniä saaneiden ideoiden toteutus aloitetaan heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen, näillä näkymin maaliskuussa 2020”, Viitanen sanoo.

Osallistuvassa budjetoinnissa äänioikeutettuja ovat kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa.

Uuden kuntalain tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja kunnallisen demokratian vahvistaminen. Myös Riihimäellä osallisuudella on vahva rooli. Kaupunginvaltuuston vuonna 2018 vahvistaman osallisuuspolitiikan tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden edistäminen päätöksenteossa, palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Riihimäen osallisuusohjelman ydin on lupaus siitä, että ”Riksu tehdään yhdessä”.

”Kaupungin tavoitteena on luoda kuntalaisille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallistuvan budjetoinnin kautta kaupunkilaisilla on kanava, jossa he voivat aidosti vaikuttaa kaupungin käyttötalousmenoihin ja investointeihin”, Viitanen sanoo.

 

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Merja Viitanen, Riihimäen kaupunki, puh. 019 758 4451


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.