Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 19.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
31 Pöytäkirjantarkastajien valinta
32 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
33 Teknisen johtajan katsaus, taloudellisten tavoitteiden ja investointien 2018 toteutuminen sekä muut ajankohtaiset asiat 3 kpl
34 Ei-julkisuuteen asia
35 Kaupungin asukkaiden aloitteet kaupunkikehityslautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa 1 kpl
36 Riihimäen kaupungin ja Telia Finland Oyj:n välisen maanvuokrasopimuksen päättäminen tilalla Viljamaa 694-403-24-4 4 kpl
37 Riihimäen kaupungin maatalouden perustukioikeuksien vuokraus 2019
38 Määräalan myynti tilasta Katumaa 4 694-405-1-500 3 kpl
39 Tontin 694-25-2520-7 Kynttilätie 11d vuokraaminen 1 kpl
40 Maanvuokrasopimuksen päättäminen tilalla 694-406-5-137 ja yleisellä alueella 694-31-9903-3, Lempivaara 3 kpl
41 Tarjous määräalasta Metsä-Korpela 694-406-5-137, Lempivaara 2 kpl
42 Tarjous tilasta Uuslehto 694-403-4-74 3 kpl
43 Kaupunkikehityslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta pysäköintiluvan saamiseksi kotihoitajille 1 kpl
44 Kaupunkikehityksen toimialueen käyttösuunnitelma 2 kpl
45 Kuntalaisaloite mäntyjen kaataminen Kalliolantie 2 ja 4 viereiseltä tontilta
46 Valtuustoaloite maastopysäköinnin sallimisesta Riihimäen kaupungissa
47 Ilmoitusasiat kakela 19.3.2019
48 Viranhaltijapäätökset 19.3.2019 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.