Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 8.12.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
174 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
175 Pöytäkirjantarkastajien valinta
176 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
177 Toimialueiden katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat
178 Kuukausiraportti tammi-lokakuu 2020 1 kpl
179 Kaupunkikehityslautakunnan kokoontuminen 2021 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo
180 Rakennusten pienten perusparannusten määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2021 1 kpl
181 Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2021 2 kpl
182 Lausunto Metsäkorven Korpelanpolku 7 poikkeamispäätöstä koskevasta valituksesta 1 kpl
183 Lausunto Jussilansuon maa-ainesten käsittelykeskuksen suunnittelutarveratkaisua koskevasta valituksesta 1 kpl
184 Valtuustoaloite vesistö- ja viheralueen perustamisesta Jokikylän alueelle 3 kpl
185 Hakemus rakentamisvelvoiteajan jatkamiseen tonteille 694-21-2124-1 ja 694-21-2135-4 2 kpl
186 Tonttien 694-23-2302-7 ja 694-23-2302-8 Lepistöntie 5 vuokraaminen, Scanwaste Oy 3 kpl
187 Myyntitarjous Haapahuhdan tilasta määräala 694-410-5-67 2 kpl
188 Liikenneturvallisuusryhmän nimeäminen vuosille 2020-2021
189 Ilmoitusasiat
190 Viranhaltijapäätökset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.