Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 25.2.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
17 Pöytäkirjantarkastajien valinta
18 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
19 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat
20 Selonteko elinvoiman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernivalvonnasta vuoden 2019 toimintakertomukseen 1 kpl
21 Selonteko teknisen palvelukeskuksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsernivalvonnasta vuoden 2019 toimintakertomukseen 1 kpl
22 Tilinpäätöksen 2019 valmistelu kaupunkikehityslautakunnan osalta 5 kpl
23 Kaupunginhallituksen toimialan vuoden 2020 käyttösuunnitelma 6 kpl
24 Oikaisuvaatimus rakennuspäällikön päätöksiin vuokrasopimuksien irtisanomisista 1 kpl
25 Valtuustoaloite metsitettävästä alueesta 1 kpl
26 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite lukollisten huumeneulojen keräysastioiden asentamisesta Riihimäellä
27 Kaupunkikehityslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta pysäköintiluvan saamiseksi kotihoitajille 1 kpl
28 Kaavoituskatsaus 2020, esittely 1 kpl
29 Erillispientalotonttien varaus- ja luovutuskäytännön muuttaminen
30 Tarjous tontista 694-3-9017-5, Puistikko 9; TPH-RAK Oy 1 kpl
31 As Oy Riihimäen Kotolaakson huoneiston 40 myyminen 3 kpl
32 As Oy Riihimäen Kotolaakson huoneiston 43 myyminen 3 kpl
33 Liikenneturvallisuusryhmän nimeäminen vuosille 2020-2021
34 Ilmoitusasiat
35 Viranhaltijapäätökset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.