Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 15.9.2020, esityslista

 

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
126 Pöytäkirjantarkastajien valinta
127 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
128 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat
129 Kuukausiraportti tammi-heinäkuu 2020 1 kpl
130 Vuoden 2021 talousarvion raami ja vuosien 2022 – 2023 taloussuunnitelma; kaupunginhallituksen toimialan talousarvioesitys 1 kpl
131 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 1 kpl
132 Riihimäen kaupungin kuuleminen kuntakantelun johdosta 1 kpl
133 Tilan Reunala 694-405-8-511 ostaminen, Sompatie 28 3 kpl
134 Maakauppasopimus yleiset alueet ja raakamaa-alue, H.G. Paloheimo Oy 4 kpl
135 Tarjous tilasta 694-403-5-34 Kinturi II 1 kpl
136 Riihimäen kaupungin omistamien, asumiseen tarkoitettujen tonttien aluehinnoittelun uudistaminen 4 kpl
137 Kaupungin hulevesimaksu
138 Asemanseudun viitesuunnitelmat, jatkosuunnittelun lähetekeskustelu 4 kpl
139 Lausuntopyyntö palveluverkkoselvityksen ohjausryhmän alustavasta päätösehdotuksesta 23 kpl
140 Ilmoitusasiat
141 Viranhaltijapäätökset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.