Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 11.12.2018, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
146 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
147 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
148 Riihimäen yleiskaavan 2035 toteuttamisohjelma, esittely 1 kpl
149 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
150 Sopimus tontin varaamisesta ja esisopimus tontin vuokraamisesta, 694-16-12-1, Räiskylänkatu 1 3 kpl
151 Lisäaika kiinteistökaupan esisopimuksen toteutumiselle, määräala tontista 694-8-851-2, Joutsen Finland Oy 1 kpl
152 Lisäaika kiinteistökaupan esisopimuksen toteutumiselle, määräala yleisestä alueesta 694-8-9901-0, Petsamonkatu 88
153 Lisäaika kiinteistökaupan esisopimuksen toteutumiselle, määräalojen myynti 694-405-7-0, 694-405-2-717 ja 694-8-804-4, Metallityö P Kivinen Oy 1 kpl
154 Lisäaika kiinteistökaupan esisopimuksen toteutumiselle, kiinteistöjen vaihto Kiinteistö Oy Varttimaili, Riihimäen kaupunki 1 kpl
155 Rakennusten pienten perusparannusten määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2019 1 kpl
156 Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2019 1 kpl
157 Maanvuokrasopimus 694-26-2632-1, Kumpulantie 2, perustettavan Ki Oy:n lukuun/ OT-Con Oy 2 kpl
158 Ei-julkisuuteen asia
159 Vastaus kuntalaisen jättämään oikaisuvaatimukseen katupäällikön päätöksestä nro 130/2018 / Kunnan suostumus Isolantien hoitokunnalle liikennemerkkien asettamiseen 2 kpl
160 Vastaus kuntalaisen ja viiden muun allekirjoittaneen jättämään oikaisuvaatimukseen katupäällikön päätöksestä nro 130/2018 / Kunnan suostumus Isolantien hoitokunnalle liikennemerkkien asettamiseen 1 kpl
161 Teknisen palvelujen kehittäminen, lausuntopyyntö 2 kpl
162 Edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksiin 31.5.2021 asti
163 Ehdokkaat kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksiin
164 Kaupunkikehityslautakunnan edustajien nimeäminen nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuuteen 1 kpl
165 Kaupunkikehityslautakunnan kokoontuminen 2019 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo
166 Ilmoitusasiat kakela 11.12.2018
167 Viranhaltijapäätökset kakela 11.12.2018 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.