Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 10.12.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
166 Pöytäkirjantarkastajien valinta
167 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
168 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat
169 Kvartaaliraportti tammi-lokakuu 2019 1 kpl
170 Tonttivaraus 694-26-2632-1, Kumpulantie 2, Sievi Hyvinvointitilat Oy 2 kpl
171 Tontin 694-3-9012-15 Kaivokatu 8 ostaminen 2 kpl
172 Tontin 694-3-9012-16 Kaivokatu 8a ostaminen 2 kpl
173 Tontin 694-3-9012-17 Kaivokatu 6a ostaminen 2 kpl
174 KOy Paimenpolku 2 myyminen 2 kpl
175 Rakennusten pienten perusparannusten määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2020 1 kpl
176 Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 3 kpl
177 Lausunto ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi 1 kpl
178 Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2020 2 kpl
179 Ilmoitusasiat
180 Viranhaltijapäätökset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.