Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunta 10.11.2020, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
161 Pöytäkirjantarkastajien valinta
162 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
163 Toimialueiden katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat
164 Hakemus rakentamattomien tonttien takaisin lunastamiseksi 694-21-2124-1 ja 694-21-2135-4 4 kpl
165 Hakemus rakentamisvelvoiteajan jatkamiseen tontilla 694-21-2124-2 ja määräalalla 694-21-2135-4-M501, Yritystie 3-4 5 kpl
166 Tontin 694-17-1715-2 Koppelintie 38a myynti, Luuwe Oy 2 kpl
167 Riutanharjun tanssilavan maanvuokrasopimuksen uusiminen tiloilla 694-407-3-106 ja 694-407-3-140 2 kpl
168 Maankäytön toteuttamisohjelman 2021-2031 hyväksyminen 3 kpl
169 Vammaisneuvoston aloite EU:n Vammaiskortin A-merkinnän huomioiminen Riihimäen kulttuuri- ja liikuntapalveluissa 1 kpl
170 Lausunto Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta 3 kpl
171 Ilmoitusasiat
172 Viranhaltijapäätökset 1 kpl
173 Valitusosoitus

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.