Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista 21.5.2019

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
64 Pöytäkirjantarkastajien valinta
65 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
66 Teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat
67 Kaupunkikehityksen toimialueen talouden kuukausiraportointi
68 Huhtimonmäen AO-tonttien luovuttaminen 1 kpl
69 Esisopimuksen mukainen kiinteistökauppa 694-34-3401-1 ja 694-34-3401-2, Sislin Oy perustettavan yhtiön lukuun 2 kpl
70 Esisopimuksen mukainen määräalan kiinteistökauppa, 694-403-1-33 Mahlakallio 3 kpl
71 Tontin 694-19-1942-11 myyminen, Kinturintie 4, Lehdon Liikenne Oy 2 kpl
72 Huonokuntoisten rakennusten purkaminen osoitteissa Mäkikuja 25 ja Tehtaankatu 25 1 kpl
73 Alueen vuokraaminen tilasta Riihi-Mattila 694-403-34-1, Yhtymä R-10 Oy, Tehtaankatu 11a 2 kpl
74 Katulupaohjeet ja -ehdot päivitys 2019 2 kpl
75 Riihimäen kaupungin kaupunkitekniikan katulupien ja haittamaksujen päivittäminen 1 kpl
76 Riihimäen kaupungin kaupunkitekniikan yleistenalueiden maksujen ja taksojen uusiminen
77 Kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2019, esittely 1 kpl
78 Kunnallistekniikan investointiohjelman 2019 muutos 2 kpl
79 Kunnallistekniikan investointien työohjelma 2020 2 kpl
80 Ilmoitusasiat
81 Viranhaltijapäätökset 1 kpl

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.