Päätöksenteko

Kaupunkikehityslautakunnan esityslista 13.3.2018

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat
36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
38 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
39 Kaavoituskatsauksen ja -ohjelman 2018 esittely
40 Teknisen johtajan katsaus, taloudellisten tavoitteiden ja investointien 2017 toteutuminen sekä muut ajankohtaiset asiat 3 kpl
41 Valtuustoaloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta 1 kpl
42 Sopimus tontin varaamisesta ja esisopimus tontin vuokraamisesta, 694-26-2632-1, Kumpulantie 2 2 kpl
43 Rakentamisvelvoiteajan jatkaminen; 694-25-2508-20; Kiinteistö Oy Riihimäen Teollisuuskatu 22 B 3 kpl
44 Tontin vuokraaminen, 694-25-2508-27, Hermannintie 9, SS-Garage 2 kpl
45 Kaupungin asukkaiden aloitteet kaupunkikehityslautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa 1 kpl
46 Pystybanderollipaikkojen vuokrahinnat 1.5.2018 alkaen
47 Katulupaohjeet ja -ehdot päivitys 2018 1 kpl
48 Katulupien ja haittamaksujen taksat 1.4.2018 alkaen
49 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien Urheilupuiston maauimalan takaosan ottamista käyttöön 1 kpl
50 Erkyläntien liikenteen rauhoittamisselvitys ja liikenteenohjaussuunnitelman muutos välillä V.I. Oksasen katu – Uhkolankatu
51 Kaupunkikehityslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen maastopysäköinnin sallimisesta Riihimäen kaupungissa 2 kpl
52 Maanvuokrasopimus Paalijärven mastohanketta varten, tila Uimaranta II 694-409-1-135 2 kpl
53 Vastaus Juha Rannan aloitteeseen koskien pikavippimainosten kieltämistä kaupungin mainospaikoilla 1 kpl
54 Kaupunkikehityslautakunnan lausunto Riihimäen rakennetun ympäristön ohjelmasta 1 kpl
55 Viranhaltijapäätökset / kaupunkikehityksen toimialue 1 kpl
56 Ilmoitusasiat

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.