Konserni- ja hallintopalvelut

Kaupunki valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen: Hallinto-oikeuden ratkaisuihin varaudutaan tilinpäätöksessä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 13.10 2017 kolme erillistä ratkaisua Riihimäen kaupungin tilinpäätöksistä vuosilta 2012, 2014 ja 2015. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätökset, joilla tilinpäätökset oli hyväksytty. Hallinto-oikeuden mielestä Riihimäen kaupungin tilinpäätökset eivät anna oikeita ja riittäviä tietoja kaupungin taloudellisesta asemasta, koska hyödykkeiden poistoajat on kaupungin poistosuunnitelmassa määritelty liian pitkiksi.

Kaupunginhallitus käsitteli hallinto-oikeuden ratkaisuja kokouksessa 6.11.2017. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että ratkaisuista valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus huomautti, että hallinto-oikeuden ratkaisut lisäävät merkittävästi kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden sitovuutta ja laajentavat tilintarkastajien tarkastusvelvollisuuden sisältöä.

”Hallinto-oikeuden ratkaisut tulkitsevat kirjanpitolakia, kuntalakia ja kuntajaoston ohjeita uudella tavalla. Ratkaisuilla on huomattava vaikutus koko kuntakenttään ja julkisyhteisöjen tilintarkastajien toimintaan. On tärkeää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tulkintoihin saadaan korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu” kaupunginhallituksen puheenjohtaja Miia Nahkuri korostaa.

Valituskirjelmä korkeimmalle hallinto-oikeudelle on toimitettava 15.11.2017 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus velvoitti kaupungin taloushallinnon selvittämään yhdessä tilintarkastajien kanssa, miten hallinto-oikeuden ratkaisuihin varaudutaan kirjanpidossa ja tuomaan esitys asiasta vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.