Asuminen ja rakentaminen Hallinto- ja konsernipalvelut Kaavoitus

Kaupunki osti 9 hehtaaria maata Fortumin alueen vierestä

Riihimäen kaupunki on ostanut vapaaehtoisella kaupalla yhdeksän hehtaaria raakamaata Fortum Waste Solutions Oy :n Riihimäen tuotantolaitoksen vierestä. Ostettu kaavoittamaton alue sijaitsee Fortumin ja kaupungin maanomistuksen välissä ja rajoittuu pohjoisessa Lahdentiehen. Alue yhdistää Fortumin tuotantolaitoksen ja jo kaavoitetun Kuulojan teollisuusalueen toisiinsa. Kyseessä on viimeinen asemakaavoittamaton alue Kuulojassa ns. Ekokemin pistoraiteen ja 54-tien välissä.

Yleiskaavassa alue on määritelty teollisuus- ja varastoalueeksi. Merkintä tarkoittaa, että alue on tarkoitettu asemakaavoittavaksi teollisuutta ja varastointia varten. Alueen hankinta tukee kaupungin ja Fortumin välisen aiesopimuksen mukaista Riihimäen kiertotalousklusterin RiiCyclen kehittämistä.

” Tämä kauppa yhdessä Fortumin kanssa tehdyn aiesopimuksen kanssa tukee alueen kehittämistä kiertotalouden osaamiskeskittymäksi. Myös uusien yritysten tulo alueelle ja nykyisten laajentuminen ja kehittäminen helpottuvat nyt merkittävästi. Alue kuuluu kaupungille strategisesti keskeisiin yritysalueiden laajentamiskohteisiin”, Riihimäen elinvoimajohtaja Mika Herpiö sanoo.

Kaupunki maksoi alueesta 267 402 euroa.

 

Lisätietoja:

Elinvoimajohtaja Mika Herpiö, Riihimäen kaupunki, p. 019 758 5030

 

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.