Koulut Päätöksenteko Sivistyspalvelut Yleinen

Kaupunginvaltuusto palautti palveluverkkouudistuksen takaisin valmisteluun

Riihimäen kaupunginvaltuusto palautti palveluverkkouudistuksen uudelleen valmisteluun maanantain 9. maaliskuuta kokouksessaan.
Samalla valtuusto antoi kaupunginhallitukselle tehtäväksi poliittisen ohjausryhmän perustamisen. Ryhmän tehtävänä on ohjata palveluverkkouudistuksen jatkovalmistelua. Ryhmään tulee edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Kaupunginvaltuuston päätös oli näiltä osin yksimielinen.

Lisäksi äänestyksen jälkeen valtuusto päätti, että palveluverkkouudistus käsitellään kokonaisuutena pilkkomisen sijaan. Valtuuston päätös syntyi äänin 26–17.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkon arvion mukaan palveluverkkouudistus ei todennäköisesti ehdi päätöksentekoon tällä vaalikaudella.

”Välivaiheessa painopiste siirtyy muuhun sopeuttamiseen sekä vääjäämättä veronkorotusesityksiin. Eri asia on, jos uusi poliittinen ohjausryhmä löytää keskenään kompromissin, joka on riittävä tulevaisuutta ajatellen”, Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

Tutustu palveluverkkouudistukseen.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.