Kaupunginvaltuusto perusopetus Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto päätti Riihimäen uudesta palveluverkosta

Riihimäen kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin palveluverkkoa uudistetaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös syntyi usean tunnin keskustelun ja yhden äänestyksen jälkeen maanantaina 28.9.2020 pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginvaltuutettu Eija Aittola esitti palveluverkkoselvityksen hyväksymistä kahdella lisäyksellä. Aittolan esityksen mukaan kouluverkon osalta pitäisi tehdä pitkän tähtäyksen toimitilaohjelma ja kaupungin toimitilaohjelma tulisi laatia toimenpiteineen huhtikuun 2021 mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätyi kaupunginhallituksen alkuperäisen esityksen kannalle äänin 36–7. Aittolan esitystä kannattivat äänestyksessä Jari Heikkinen (ps.), Tessa Saarinen (ps.), Riikka Tervatuli (ps.), Kai Heimonen (kok.), Marja Tarkkonen (kok.) ja Päivi Räsänen (kd.). Aittola, Räsänen ja perussuomalaisten ryhmä jättivät eriävän mielipiteen kaupunginvaltuuston päätökseen.

Kaupunginvaltuuston hyväksymä malli pohjautuu vahvasti ohjausryhmän työhön, jossa pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella olisi tulevaisuudessa kaksi alakoulua. Pohjoisella alueella perusopetusta tarjottaisiin jatkossa Uramon koululla ja Pohjoisella koululla. Itäisellä alueella opetusta olisi monitoimitalon (Lasten ja nuorten talo) lisäksi Jukolan alakoulussa, jossa opetusta tarjottaisiin 1.–2.-luokkalaisille. Läntisellä alueella opetusta olisi jatkossa Eteläisessä koulussa ja joko Herajoen tai Lasitehtaan koulussa. Herajoen ja Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan viimeistään vuonna 2023.

Alakouluverkon lisäksi kaupunginvaltuuston hyväksymä malli pitää sisällään linjauksen museoiden sijoittumisesta, useita kiinteistöistä luopumisia ja vuokrasuhteiden päättymisiä. Lisäksi ohjausryhmä linjasi, että yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä tulee huomioida toimitilaohjelmaa laatiessa.

Palveluverkkoa koskevat tiedotteet ja ohjausryhmän muistiot, materiaalit ja malli löytyvät kaupungin verkkosivuilta.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 9 Kyllä 3 Ei 9

Kommentit on suljettu.