Päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto 29.5.2017, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet
Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat
54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
55 Pöytäkirjantarkastajien valinta
56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 1 kpl
57 Riihimäen kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 1 kpl
58 Osavuosikatsaus I/2017 1 kpl
59 Suunnitelmapoistojen perusteiden hyväksyminen 4 kpl
60 Talousarvion sitovuustason muutos 1.6.2017 lähtien 1 kpl
61 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 – 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet 3 kpl
62 Tonttien 694-4-9007-2, 694-4-9007-3 ja 694-4-9007-4 myyminen aiesopimuksen perusteella; Ålandsbanken Tonttirahasto Erikoissijoitusrahasto ja YIT Rakennus Oy 3 kpl
63 Yleisten alueiden vuokraaminen ja lupien käsittelymaksut sekä lumen- ja maanvastaanottomaksut, taksojen tarkistus 1.7.2017
64 Riihimäki strategia 2030 4 kpl
65 Riihimäen yleiskaava 2035 10 kpl
66 Esiopettajien virkojen lakkauttaminen 1.8.2017 alkaen 2 kpl
67 Nuorisovaltuuston aloite kahdesta edustajanpaikasta valtuuston kokouksiin 2 kpl
68 Valtuustoaloite vanhusten hoitotoimenpiteiden turvaamisesta lisäämällä tarvittava määrä lähihoitajia vanhusten kotihoitoon 1 kpl
69 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.