Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Kaupunginjohtajan ehdotus Riihimäen kaupungin talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2023

Suomen julkistalouden tila on ollut vuonna 2020 varsin haasteellinen koronaviruspandemian johdosta. Vaikutusten ennakoidaan jatkuvan vuonna 2021. Erityisesti pandemian vaikutukset ovat heijastuneet terveydenhuollon menoihin. Valtion koronakompensaatiopäätökset tukevat kuntia vuonna 2020. Koronavaikutukset heijastuvat todennäköisesti myös vuoteen 2021, mikä näkyy erityisesti terveydenhuollon siirtyneiden hoitojonojen purkamisessa.

Riihimäki on onnistunut pitkäaikaisen velkamäärän alentamisessa viime vuosina. On kuitenkin todettava, että valtio-varainministeriön lokakuun 2020 ennusteiden mukaan kuntiin kohdistuu veronkorotuksiin sekä velkaantumiseen liittyviä paineita. Riihimäen kaupungin tavoitteena on kestävä talous, jossa toimintamenojen kasvu on keskimäärin korkeintaan kaksi prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana. Hyvän perustan tälle luo palveluverkkopäätös, joka auttaa kaupunkia sovittamaan toimintaansa ikäryhmien volyymimuutoksiin.

Talousarvioehdotus ylijäämäinen

Talousarvioehdotus on koko kaupungin osalta 6,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta on 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja vesihuoltoliikelaitos on myös 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvioesityksen mukaan vuoden 2021 toimintamenot ovat 201,0 miljoonaa euroa ja kasvavat kaksi prosenttia kuluvan vuoden ennusteesta. Toimintakate on 161,0 miljoonaa euroa heikentyen 3,5 prosenttia kuluvan vuoden ennusteesta.

Kaupungin toimintamenoja kasvattavat yli 75-vuotiaiden ikäryhmän kasvu ja siitä aiheutuvat palvelutarpeen muutokset. Terveydenhuollon kustannukset kasvavat 1,9 miljoonaa euroa ja sosiaalipalvelujen 1,1 miljoonaa euroa. Paine kustannusten kasvuun on ollut tätäkin suurempi. Tämän lisäksi kaupunki panostaa digitalisaation edistämiseen 1,3 miljoonaa euroa.

Toimintamenojen ja -tulojen muutokset

Toimintamenoja on vähennetty toimialojen talousarvioesityksestä nettomääräisesti 5,7 miljoonaa euroa, ja toimintatulojen vähennys on alle satatuhatta euroa. Toimintakatetasolla vaikutus on 5,7 miljoonaa euroa. Toimintatulot ovat 39,9 miljoonaa euroa ja laskevat 3,6 prosenttia vuoden 2020 ennusteesta.

Investointien nettomenot ovat 10,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä kasvaa 0,4 miljoonaa euroa ja on vuoden 2021 lopussa 70,0 miljoonaa euroa. Tästä vesihuoltoliikelaitoksen osuus on 8,6 miljoonaa euroa.

Talouden sopeuttamistoimet jatkuvat

Vt. kaupunginjohtajan ehdotus on pohja kaupunginhallituksen talousarviokäsittelylle 9.11.2020. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tavoite on, että talouden sopeutukset pystytään tekemään toiminnan muutoksilla, jotka eivät edellytä yhteistoimintamenettelyyn liittyviä toimenpiteitä. Kaupunginjohtajan esityksessä Riihimäen kunnallisveroprosentti on 20,50.

Lisätiedot:

Mika Herpiö
vt. kaupunginjohtaja
040 500 3345

Kari Ora
talous- ja hallintojohtaja
050 500 1945OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0

Kommentit on suljettu.