Päätöksenteko

Kaupunginjohtaja esittää Kanta-Hämeessä pysymistä

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko esittää maanantaina 2. joulukuuta kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, ettei Riihimäki vaihda maakuntaa tai sairaanhoitopiiriä. Riihimäen teettämät vaihtoehtoisselvitykset valmistuivat lokakuun lopulla. Selvityksissä ei oteta suoraan kantaa siihen, mikä tai mitkä vaihtoehdoista olisivat Riihimäen ja riihimäkeläisten kannalta parempia. Selvityksissä tuodaan esille, mitä mahdollisuuksia ja riskejä eri vaihtoehtoihin liittyy.

”Selvitysten ja neuvottelujen perusteella näyttää siltä, että jos Riihimäki hakisi maakunnan vaihtamista, se ei todennäköisesti johtaisi myönteiseen ratkaisuun valtion taholta. Sotevalmistelut vievät aikaa ja yhtenä johtopäätöksenä tästä koko prosessista on, että maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtoa tulee tarkastella yhdessä, eikä erikseen”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko sanoo.

”Mikäli olisi tiedossa, että valtio suhtautuisi myönteisesti näihin vaihtoihin, olisin esittänyt maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtoa. Tässä tilanteessa lyhyellä aikavälillä kaupungin edunvalvonnalle syntyisi riski ja osalle terveydenhuollon prosesseja aiheutuisi välivaiheen ongelmia. Pidän selvänä, että asiaan palataan viimeistään seuraavalla vaalikaudella”, hän lisää.

Riihimäen teettämässä elinvoimaselvityksessä tarkasteltiin Riihimäen sijaintia kahden maakunnan rajalla. Selvityksessä pohdittiin sitä, onko Riihimäelle etua tai haittaa Kanta-Hämeeseen kuulumisesta ja mikä merkitys maakuntarajan muuttumiselle olisi Riihimäelle ja maakunnalle. Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita koskevassa selvityksessä tutkittiin, olisiko Riihimäen mahdollista liittyä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymään ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin.

Sulkko pitää tärkeänä, että asiaa punnitessa mietitään tarkasti erilaisia skenaarioita tulevaisuuteen liittyen.

”Kaikkiin erilaisiin näkymiin liittyy kysymys siitä, kuuluuko Riihimäki asukkaiden kannalta ja tulevan maakunnan tulevaisuuden rahoituskustannukset huomioiden parhaaseen sotemaakuntaan. Vielä tärkeämpi kysymys on, miten pystymme elinvoiman edistämisen ja edunvalvonnan näkökulmasta asemoimaan kaupunkia huomioiden kansainvälisen viitekehyksen ja metropolialueiden kehityksen dynaamiikan”, hän sanoo.

Myös tulevaisuuden megatrendit ja kaupungistuminen vaikuttavat Riihimäen asemointiin.

”Isossa kuvassa tarkasteltuna voisi olla tarkoituksenmukaista rakentaa kaupunkia tiiviimmin osaksi metropolialuetta ja luoda yhteistyörakenteita riippumatta lyhyen aikavälin sairaanhoitopiiri- ja maakuntaratkaisusta”, Sulkko sanoo.

Hänen mielestään Riihimäki ei ole saanut Kanta-Hämeessä sitä painoarvoa, minkä se toiseksi suurimpana kaupunkina maakunnassa ansaitsisi. Sulkko ottaa myös kantaa maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelun jatkumiseen.

”Koska on oletettavaa, ettei kunnille ja kuntayhtymille jää merkittävää roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa, ei maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valmistelun jatkaminen ole välivaiheen ratkaisuna enää perusteltua. Lainsäädännön valmistumisen jälkeen huomio on suunnattava kyseisten palveluiden siirtämiseen uusille sotemaakunnille”, hän sanoo.

Tutustu vaihtoehtoisselvityksiin

Riihimäen tilaaman perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita koskevan selvityksen toteutti Nordic Healthcare Group. Elinvoimatarkastelua koskevan selvityksen Riihimäen kaupunki teki yhteistyössä Hämeen liiton kanssa. Selvityksen toteutti MDI Public Oy.

NHG – Riihimäen kaupunki – Selvitys Riihimäen suuntautumisesta_loppuraportti_
NHG – Riihimäen kaupunki – Selvitys Riihimäen suuntautumisesta_yhteenveto_

Häme-Riihimäki elinvoimaselvitys_301019

Liite 1. Riihimäen kaupungin alueliikkuvuusanalyysi

Lisätietoja:

Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
040 661 4010

Jouni Sakomaa
sosiaali- ja terveysjohtaja
040 330 4202OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.